Celý den se v hasičské zbrojnici střídaly exkurze a ukázky, s čím vším si musí hasič umět poradit. Byla zde simulována různá neštěstí a havárie.

Mnozí dobrovolní hasiči se rozhodli ukázat zázemí zbrojnice také svým manželkám a potomkům, aby si uvědomili, jak zodpovědné úkoly musí plnit. Děti si připravily na hasiče nečekaně záludné otázky, například zda dobrovolný hasič musí dodržovat dopravní předpisy, když bydlí daleko od zbrojnice, má obyčejné civilní auto bez houkačky, a přitom musí po vyhlášení poplachu vyrazit v předepsaném časovém limitu.

Poučení, zábava a poklad navrch

Tato předváděcí akce byla pro děti nejen poučná, ale také nečekaně zábavná. Hasiči připravili zdeformované auto zaklíněné pod valníkem, aby mohli dětem předvést, jak dokážou hydraulickými nůžkami vystříhat zraněného řidiče, uložit ho na speciální transportní lůžko a předat do péče záchranářů. Děti se po této ukázce rozhodly rozstříhaný vrak vozidla detailně prozkoumat a křičely nadšením, když otevřely kastlík plný zapomenutých kazet, propisek a podobných pokladů. Prohledávaly zbytky auta s takovým zápalem, až je hasiči museli krotit, ať se při tom nezraní o čerstvě rozstříhané výztuže a plechy.

Barel s kyselinou na vozíku

Pak přišla na řadu ukázka, co se stane, když někdo přepravuje barel s nebezpečnou chemickou látkou, která začne z poškozeného obalu vytékat. Z děravého sudu se skutečně začal valit kouř. Veškeré dění na place před zbrojnicí komentoval jeden z hasičů sedící v zásahovém autě, aby dětem ukázal, k čemu je dobré mít zabudovaný megafon.

„Nyní velitel zásahu zkoumá dalekohledem tabulku na přívěsném vozíku se sudem. Jsou na ní čísla, ze kterých vyčte, o jakou konkrétní chemikálii se jedná. Když zjistí, jaká kyselina z poškozeného barelu vytéká a jak je koncentrovaná, pošle k němu dva muže v protichemických oblecích, pod kterými mají dýchací přístroje," komentoval dění na place před zbrojnicí hasič přímo z auta.

Hasiči byli pro děti Mimozemšťani

Do této akce vyrazili dva hasiči ve žlutých protichemických oblecích, které děti hned pojmenovaly Mimozemšťané. „Protože v tomto obleku je strašné vedro a ztěžuje orientaci v prostoru, hasič v něm nikdy nezasahuje sám, ale musí mít po ruce minimálně jednoho kolegu, aby si mohli navzájem pomoct, když nastanou komplikace. Ani když se jim podaří díru v sudu s kyselinou úspěšně ucpat, ještě nemůžou ochranný oblek svléknout. Nejdřív je totiž čeká dekontaminace," komentoval dění hasič sedící v autě za mikrofonem.

To už děti zase nadšeně výskaly, protože jim došlo, že brzy na vlastní oči uvidí, jak se sprchují Mimozemšťané. Když hasiči ve žlutých kombinézách zjistili, jaký ohlas mělo jejich vystoupení se sudem, začali mezi sebou komunikovat pantomimou. To už se děti hereckými etudkami Mimozenšťanů bavily jak na klauniádě.

Po stříhání plechů a zneškodňování kyseliny konečně přišel na řadu také nějaký ten oheň. Hasiči předvedli dětem, jak dopadnou pokusy hasit benzín nebo olej vodou, nebo jak se člověk v kuchyni může elegantně vypořádat s hořící fritézou. Podobné zásahy předvádí hasiči poměrně běžně, ale tentokrát si na závěr připravili také něco neobvyklého. Představili speciální stříbrný oblek, který odolá i velmi vysokému žáru a umožní hasičům přiblížit se až bezprostředně k plamenům a doslova si na oheň sáhnout. Hasič, kterého si děti hned pojmenovali Stříbrňák nebo Kosmonaut, dokázal s touto ochranou uzavřít hořící rozpálený plynový ventil.