První přeshraniční dvoustranné kontakty začaly na úrovni zástupců komunální sféry počátkem devadesátých let.
 Z české strany to byli zástupci okresů Jeseník a Bruntál, z polské strany představitelé obcí Opolského Slezska.

„Pokračováním a prohlubováním těchto kontaktů se postupně dospělo k myšlence formalizovat vznikající spolupráci zřízením společného euroregionu. Kupodivu na návrh polské strany dostal euroregion název podle nejvyššího vrcholu Jesenského pohoří, Pradědu," řekl ředitel kanceláře Euroregionu Praděd Zdeněk Jarmar.

K dohodě o vytvoření euroregionu došlo k 2. červenci 1997 v Jeseníku. Osmnáct let dosavadní spolupráce přineslo stovky společných projektů.

Euroregion Praděd si dal do vínku především podporu přeshraniční spolupráce, rozvoj přátelských a vzájemně výhodných kontaktů mezi oběma územími, dále péči o zachování společného kulturního a přírodního dědictví. „Jedním z mnoha cílů při vzniku euroregionu bylo na regionální úrovni napomáhat všem činnostem, které povedou k začlenění obou našich států do Evropské unie," dodal Jarmar.

Zajímavosti o Euroregionu Praděd

>> sdružuje 72 obcí na české straně
>> sdružuje 34 obcí na polské straně
>> tři dny po podpisu smlouvy o vytvoření Euroregionu Praděd se nad Jeseníky zatáhly těžké mraky s abnormálním spadem dešťových srážek a celé území postihla ničivá povodeň
>> do regionálních produktů turistické oblasti patří aktuálně 11 ubytovatelů, 6 poskytovatelů doplňkových služeb cestovního ruchu a 2 výrobci originálních místních výrobků
>> euroregion zahrnuje rovněž Krnovsko, Osoblažsko a okolí Slezské Harty