Kdo má vztah k jesenické půdě, ke zvířatům a k zábavě, ten nechyběl v sobotu na Ekofarmě v Lomnici. Státní svátek Cyrila a Metoděje na farmě pojali formou vozatajských závodů. Návštěvníci farmy mohli projít stáje, muzeum starého venkova, minizoo, poslechnout si cimbálovou muziku. Hlavní zájem byl jako každoročně o samotné závody koníčků.

Koně překonávaly náročnou trať, včetně vodního příkopu. Musely také s povozy couvat. Tahaly těžké klády, které musely přemístit na přesně určené místo či překonávat s kládami za tělem překážky.

Bravurně zvládal koňské disciplíny také Jan Janovský z Chlumu u Hlinska. „Závody chladnokrevných koní, to je moje parketa. Přijeli jsme k vám poprvé, spíše jen tak trénovat, na mistrovství jsem se již nominoval," řekl sympatický mladík Janovský.

Hovořil o podzimním mistrovství republiky na Šumavě. „Konkurence je v Lomnici velká. Před třemi nedělemi jsem závodil tady nedaleko od vás, na Libavé," dodal.

Na vozatajské závody se přijel podívat z Vrbna pod Pradědem s maminkou a též celou další rodinou Michal Podolák. Bývalého cyklistického závodníka porazil před dvěma lety na kole motorista. Kvůli těžkému úrazu je Michal dodnes jen málo pohyblivý.

Nedávno se mu lidé složili na tříkolku, se kterou může opustit postel. A nyní mu umožňují jízdu na koních také dobrodinci z Ekofarmy Lomnice. I díky nim se cítí statečný Michal šťastný.

Ekofarma Lomnice hospodaří na tisíci hektarů zemědělské půdy. Hlavním zdrojem obživy je pro provozovatele a jejich pomocníky plemenný masný skot. Kromě skotu však farmáři mají ve stájích tažné, chladnokrevné koně. Právě tato zvířata byla hlavními hrdiny závodů, při nichž nešetřili diváci obdivem. Ať to bylo při jízdě Amazonek, formanských jízdách, těžkém tahu a nebo při ovladatelnosti zvířat s kládou.

Divácky vděčné vozatajské závody proběhly na Ekofarmě třetím rokem. „Účelem této akce je ukázat veřejnosti život na ekologické farmě a předvést, co obnáší závody koní," konstatoval provozovatel lomnické farmy Vladimír Juráň. Pracovníci lomnické ekologické farmy jsou velmi příjemní. Ať už jde o majitele Vladimíra a jeho manželku Zuzanu Juráňovou, která zahájila v sobotu závody Amazonek, nebo o jejich děti.

Lidé potkávali mezi stájemi bodrého ošetřovatele koní Pavla Kalužu, manžele Annu a Milana Kyselovy, provozující na farmě minimuzeum Život na vsi. Ti všichni se starají o skot, ovečky, králíky, prasata i kozy, určené pro agroturistiku.

„Bylo rozhodně dobře, že se podařilo spojit letošní den obce s vozatajskými závody. I kvůli finančním nákladům. Doufám, že se v obci všem líbilo, a že se přijdou pobavit i napřesrok," řekla lomnická starostka Anna Šomodíková. Pozvání na akci přijali i přátelé ze slovenské obce Velká Lomnice. Zpod Tater přijel starosta Petr Duda, tajemnice Mária Bačíkova a poslanec Jozef Kiska, který je v příbuzenském vztahu se slovenským prezidentem.

„Partnerství obou obcí trvá již od dob mého starostenského předchůdce. Těší mě, že jsou naše vztahy upřímné a využíváme každou možnost k vzájemným setkáním," uvedl starosta Velké Lomnice Peter Duda. I on obdivoval nejen samotné závody, ale i rýžování zlata, hasičské ukázky a další atrakce a zábavu, kterou si dosyta spolu s ostatními užil.