Prodej se přímo dotýká obyvatel bytů v jedenácti vchodech ze sedmi domů na ulicích Dlouhá, Komenského, Budišovská a Olomoucká. Jde o byty o velikosti 1 +1, 2+1 a 3+1, které obývá v současnosti podle údajů z dražební vyhlášky 142 osob. Součástí prodejního balíčku jsou i přilehlé pozemky. Vyvolávací cenu 5 665 korun odhadem znalec nemovitostí ocenil na 10 300 korun.

Příbytky původně patřily obci Dvorce. Ta se jimi zaručila pražské firmě Bismarck, spol. s r.o., která následně zkrachovala, a obec o byty přišla. „Jedná se o obecní bytové domy, které v roce 1993 poskytlo obecní zastupitelstvo firmě Bismarck jakožto majetkovou záruku na úvěr, který si firma vzala. Firma chtěla vyrábět stavebnice modelů válečných lodí, ale ne ve Dvorcích,“ řekl starosta Dvorců Antonín Kučera.

Plán společnosti na výrobu hraček Bismarck, spol. s r.o. padl a obec se dostala do svízelné situace. Přišla o nemovitosti, jimiž ručila. Obec ještě před nařízenou dražbou usilovala o získání bytů zpět do svého majetku. „O nabytí bytů jsme se ucházeli. Jednali jsme se správcem konkurzní podstaty o přímém odkupu. Byla dohodnuta i finanční částka. Ovšem věřitelský výbor, i když původně s řešením souhlasil, přehodnotil svůj názor a rozhodl provést veřejnou dobrovolnou dražbu,“ sdělil Antonín Kučera.

Věřitelé, kterými je banka a zahraniční firma, si svá majetková práva vepsali na list vlastnický na katastrálním úřadu. Kdo v dražbě byty koupí, žádné dluhy ale platit nebude. „Tato zástavní práva podle zákona o konkurzu a vyrovnání zaniknou zpeněžením předmětu dražby,“ konstatoval správce konkurzní podstaty, úpadce Bismarck, spol. s r.o. Tomáš Pelikán. Kupní cenu musí vydražitel uhradit do 45 dnů, jinak by dražbu zmařil.

V obci zatím nikdo neví, co se stane, až byty někdo koupí. „Nedomnívám se, že by okamžitě došlo k dramatickému zvyšování nájmů. Zatím nejméně dva roky bude nájemné regulované. Potencionální kupce neznáme, neboť dražbu neprovádíme,“ uvedl Antonín Kučera.

Ve Dvorcích je nyní zhruba 550 bytů, z toho je 193 obecních. Starosta Kučera se domnívá, že prodejem zastavených bytů žádná dramatická situace v obci nenastane: „Nevím, jak by měl prodej bytů ovlivnit situaci obce.“