Dne 13. prosince 2022 ve 22.30 hodin tímto způsobem byla naměřena a zaznamenána teplota mínus 20,9 stupňů Celsia. Starosta Dvorců Jan Božovský na tento rekordní mráz upozornil spoluobčany na facebooku obce a zprávu doplnil fotkou z filmu Mrazík.

"Nevím, jestli vodoměrná stanice Povodí Odry je kalibrovaná tak, aby se to dalo považovat za nějaký oficiální teplotní rekord, ale tato data se zaznamenávají a jsou každému snadno dostupná. Můžete si i zpětně ověřit, že tam u Křišťanovického potoka byl v noci mráz téměř jednadvacet pod nulou," uvedl starosta Dvorců Jan Božovský.

Vedoucí tiskového oddělení Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ Monika Hrubalová upozorňuje, že měření teploty vzduchu na limnigrafických a jiných stanicích podniku Povodí Odry je pro ČHMÚ pouze měřením doplňkovým.

Občané Dvorců svůj vánoční stromeček milují. Ten jejich je také zatím favoritem v soutěži Deník O nejkrásnější stromeček Moravskoslezského kraje. Prosinec 2022.
O nejkrásnější stromek kraje: Favorit je zatím na Bruntálsku! Najde vyzyvatele?

"Na těchto stanicích nejsou vždy vhodné podmínky pro umístění teplotního čidla, tedy ve výšce dva metry nad zemí a nad travním povrchem. To je zásadní pro teplou část roku, kdy nevhodně umístěné teplotní čidlo obvykle nadhodnocuje teplotu vzduchu. V zimním období chybějící travní povrch nehraje roli a teploty jsou obvykle správné. Limnigrafy jsou obvykle umístěny u vodních toků v dolících, což nejsou úplně reprezentativní polohy, ale spíše „mrazové lokality“. Do standardních hodnocení a charakteristik ČHMÚ tato data nevstupují, ale vzhledem k průběhu teploty vzduchu v okolí vypadá tato hodnota jako správná,“ komentovala Monika Hrubalová nakolik je teplota naměřená ve Dvorcích relevantní.

Při kontrole naměřených údajů se ukázalo, že ve Dvorcích dočasně spadla teplota na -21,4 stupně pod nulou.Při kontrole naměřených údajů se ukázalo, že ve Dvorcích dočasně spadla teplota na -21,4 stupně pod nulou.Zdroj: Obecní úřad Dvorce

Jaké jsou oficiální teplotní rekordy naměřené 13. prosince na území České republiky?

"Nejnižší teplota vzduchu 13.12.2022 v ČR byla na Šumavě na stanici Březník (1139 m n.m.) a to -27,1 °C. Včera bylo na 12 šumavských a dvou krušnohorských standardních stanicích naměřena teplota vzduchu ve 2 m nad zemí nižší než -20°C. Nejnižší naměřená teplota vzduchu pro 13. prosince byla na stanici Kořenov, Jizerka (doplňková stanice) dne 13.12.1983 a to -32,9 °C," rekapituluje teplotní extrémy Monika Hrubalová.

Nadměrná oplatka Tatranka, která bojuje o zapsání do české knihy rekordů, 14. prosince 2022, Opava.
VIDEO: Nový český rekord z Opavy. Obří Tatranka váží deset kilo, má téměř metr

"Když to řeknu stručně, ČHMÚ má vlastní síť klimatologických a jiných typů stanic, kterou spravuje a zároveň se stará o kalibrace přístrojů atd. Data ze stanic jsou také revidována. Měření teploty vzduchu ze stanic Povodí Odry nevyužíváme, protože nad těmito stanicemi nemáme žádný dohled, neprobíhá kontrola dat. Pokud teplotním rekordem máte na mysli minimální teplotu vzduchu, tak ta je -32,9 °C z roku 1983 ze stanice Kořenov, Jizerka," doplnila Veronika Šustková z Oddělení meteorologie a klimatologie ČHMÚ.