Pátý ročník soutěže Regina značně zkomplikovalo počasí. Kvůli sněhové kalamitě se na soutěžní molo nedostavily dvě soutěžící z okresu Jeseník. Absence dvou dívek v soutěži sice hlavní organizátorku Ellen Maláčovou nemile zaskočila, nicméně nečekanou situaci při zahajovací řeči okomentovala slovy, že si nenecháme zkazit náladu a soutěž spolu s moderátory Sárou Konečnou a Sebastiánem Chupkem odstartovala.

Místo šesti dívek tedy soutěžily jen čtyři. Jejich třemi úkoly bylo pozvat diváky do svého regionu, předvést krajový zvyk a volnou disciplínu. Zajímavostí je, že všem soutěžícím bylo pouhých 14 let. „Soutěž je samozřejmě o šarmu, ale také o dobrých znalostech, pohotovosti a schopnosti improvizace. Porotci hodnotí, jak je dívky pozvou do svých regionů.

Druhou disciplínou je krajový zvyk. Třetí disciplína je pak volná,“ řekla k soutěži hlavní organizátorka Ellen Maláčová. Mezi soutěžícími panovala velká nervozita, což ovlivnilo hlavně paměť. Všechny dívky měly své proslovy pečlivě naučené, avšak tréma udělala své. Nejlépe svůj výkon zvládla favoritka soutěže Pavla Poláková z Topolan. Ukázala, že svůj kraj perfektně zná, a nezaskočily ji ani záludné otázky poroty, na které pohotově a vtipně odpovídala. Výborná ve svém projevu byla také Kateřina Ječmeňová.

I přes značnou trému byly její odpovědi perfektní. A ač nakonec v těsném souboji s Pavlou Polákovou skončila na druhém místě, musela ji porota při vyhlašování výsledků udělit zvláštní pochvalu za nejlepší splnění úkolů. Barbora Šlapetová, která mimo jiné skončila na třetím místě, si na druhou disciplínu dokonce oblékla kostým bílé paní a namalovala si pro svou scénku kulisy. Nejzábavnější pro porotu i pro diváky byla volná disciplína.

Lítala tady do vzduchu bílá mažoretková hůlka, zazněl zde zpěv a celý sál rozpohybovaly rytmy moderního tance. Nejzábavnější scénku ale předvedla Kateřina Ječneňová, která do druhé půle disciplíny zapojila všechny soutěžící. Scénka byla sehraná v hanáckém nářečí, což celému příběhu dalo nevšední nádech. Zde také zazářila čtvrtá soutěžící Marie Mikelová, která až doposud působila nenápadným dojmem.

Porota se nemohla rozhodnout, kterou z dívek posadí na křeslo vítězů. Souboj mezi Pavlou Polákovou a Kateřinou Ječmeňovou byl velice vyrovnaný. Po dlouhé rozepři nakonec zvítězila Pavla Poláková, která spolu se svými znalostmi předvedla bezchybný suverénní přednes.