Od 1. září se v Krnově otevřou brány nové Mateřské školy a základní školy Slezské diakonie, tedy vlastně ne tak úplně nové. V průběhu prázdnin totiž došlo ke sloučení Církevní základní školy a mateřské školy na Sídlišti pod Cvilínem a Základní školy na Hlubčické ulici v Krnově. Pod svá křídla je vzala se souhlasem města Slezská diakonie.

A z jakého důvodu ke sloučení dvou krnovských škol pro děti se speciálními potřebami došlo? „Pokud jsem byl dobře informován, šlo o dlouholetou snahu úřadu řešit problematiku Základní školy na Hlubčické ulici, respektive její malou spolupráci s městem,“ uvedl ředitel speciální krnovské školy Svatopluk Chlápek. V rámci těchto úvah pravděpodobně vznikl nápad spojení našich škol ve snaze zlepšení komunikace i spolupráce s institucemi města.

„Slezská diakonie dlouhodobě představuje záruku kvalitního poskytování sociálních služeb a je předpoklad, že se takto v budoucnu osvědčí i v oblasti služeb školských,“ podotkl Svatopluk Chlápek.

V průběhu reorganizace škol odešla dosavadní ředitelka Základní školy na Hlubčické ulici v Krnově Marta Unčovská a s ní dalších šest zaměstnanců. Na Hlubčické totiž ubylo žáků potom, co odešli deváťáci a první třída se nenaplnila. Některým učitelům tak nebyla prodloužena smlouva.

Škola se nebude bránit novým nápadům

Záměrem současného ředitele Svatopluka Chlápka je také propojení chodu obou škol, což bude v praxi znamenat, že učitelé budou učit své předměty na obou budovách. Ty ale zůstanou zachovány tak, jak jsou, takže obavy některých rodičů, že si jejich děti budou muset zvykat na zcela nové prostředí, jsou liché.

„Chci, aby přechod proběhl plynule a bez nějakých rozsáhlých změn. Prioritou bude zkvalitnění výuky a využití potenciálu velkých zkušeností ze sociální oblasti, které má Slezská diakonie a také navázání vztahů s ostatními krnovskými školami. Během července jsem se proto sešel s řediteli všech základních škol v Krnově, abychom se domluvili na spolupráci,“ řekl Chlápek.

„Rádi bychom se také zapojili do projektu doučování žáků v rámci odpoledních klubů,“ doplnil ředitel. „Věřím tomu, že celé spojení i další chod nové organizace zvládneme na výbornou. Vůbec se ale nebráníme iniciativě zvenčí. Pokud bude mít kdokoli nějaký dobrý nápad, jak chod nové školy ještě vylepšit, jen to uvítáme,“ vyzval krnovskou veřejnost Svatopluk Chlápek.

Host z Palestiny

Kromě sloučení čeká krnovskou speciální školu ještě jedna zajímavá změna. V září sem totiž přijede arabský křesťan původem z Betléma Jado Cömert, aby se ujal výuky menších dětí. Jado má rozsáhlé zkušenosti s handicapovanými dětmi. V Jeruzalémě dokonce vede tým handicapovaných palestinských basketbalistů.

Ti, co by se chtěli z Jadem potkat, budou mít příležitost 21. září v 18 hodin na seznamovacím večírku v Čajovně Ninive. Zahraniční host u nás ale pravděpodobně nezůstane nastálo stejně jako jeho izraelský předchůdce Dvir Hazan, který se tady dokonce oženil.

Jado má totiž v plánu pokračovat ve studiích ve Spojených státech amerických.