Podobné podniky české armády a organizace Stan jsou mládeži do života skvělou, ale jinak chybějící průpravou. Armáda se Stanem spolupracuje na akcích tohoto typu již třetím rokem, poprvé akcím velel podplukovník Ladislav Nagy. „Projekt je zajímavý nejen pro Stan, ale i pro českou armádu,“ konstatoval Ladislav Nagy. Zrušením základní vojenské služby jsou mladí lidé ochuzeni o řadu zajímavých zážitků, přichází i o potřebnou odolnost a potřebný nadhled na dění okolo nich.

Na armádním táboře mladým lidem vojáci vidění světa vyladí během pouhých pár dnů. Samotná armáda pociťuje, že základní vojenská služba chybí. „Myslím, že mládeži i rodičům, s nimiž běžně hovořím schází, že se ten jejich kluk pro život nijak nezocelí. Tuto funkci plnila služba armádě bezezbytku,“ uvedl Ladislav Nagy.

S jeho slovy souhlasí i Ludmila Baďurová, výkonná ředitelka organizace STAN - Special Team for Adventure in Nature. Stan připravuje pro děti a mládež nad míru atraktivní a zdravě adrenalinové volnočasové aktivity. „Připravujeme letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, ale i akce pro rodiny či přátele z firem,“ sdělila Ludmila Baďurová. Stan má tři střediska pro živé outdoorové aktivity na Vysočině a dvě v Jeseníkách.

„Jde nám především o zážitky pro účastníky. Stan připravuje i tématiku středověkou, fantasy, ale i armádní tábor. Jsme vlastně průkopníky vojenské tématiky, bez profesionálních vojáků bychom se neobešli,“ těšila se ze spolupráce s armádou Baďurová. děti na táborech získávají odolnost i představu, co zažívají vojáci v bojovém poli. Mnozí až ve Staré Vsi zjistili, že život není jen o sezení za počítačem a mačkání klávesnice.