Moje první vzpomínka na Dům dětí a mládeže, tehdy ještě Dům pionýrů, je slavnost při otevírání tohoto zařízení a předávání dětem. Po Praze druhý DPM v republice.

Všude před domem stálo mnoho lidí, v podloubí visely zelené girlandy. Na pódiu se střídali řečníci včetně mého otce, té době předsedy MNV, který byl iniciátorem myšlenky darovat bývalý Střelecký dům dětem.

POPELKA V DIVADELNÍM KROUŽKU

Od počátku jsem byla vděčný člen zájmových kroužků. Navštěvovala jsem divadelní kroužek, kde jsem si zahrála Popelku. Každý rok byla jiná premiéra. Ve 14 letech jsme hráli v divadle Krále Lávru. Na zahradě v místě, kde je v současné době zahrada automobilní školy, byl skleník. Pěstitelským kroužkům se říkalo v té době Mičurinské. Nás děti bavilo sázet, pikýrovat, řízkovat muškáty. Oddělení techniky bylo v místě, kde jsou dnes Technické služby.

V přízemí budovy byl kinosál. Ve velkém sále se mimo kulturní i sportovní akce konaly také kurzy společenské výchovy a taneční kluby. Filmy promítal vždy některý pracovník, nebo externí vedoucí.

POMÁHALI VOJÁCI KRNOVSKÉ POSÁDKY

V době, kdy byla v Krnově vojenská posádka, se konaly v DPM velkolepé akce, členové místní posádky ochotně pomáhali s výzdobou i jako stážisté. Na příklad před Vánocemi byly ve velkém sále až po strop obrázky Ladovy zimy, do sálu se vstupovalo po skluzavce. V dalších místnostech byl kouzelník, les se střílením na lišku.

Dalším rokem bylo kosmické téma, velké rakety, na stropě hvězdná obloha. V klubovnách se plnily úkoly kosmonautů. Na výzdobě se organizačně i finančně podíleli místní umělci, vojáci z místní posádky, vedoucí zájmových kroužků i krnovské továrny. V parku se v letních měsících stavěly stany s podsadou. Tábory byly příměstské, nebo týdenní s přespáním. Na tábory jezdili také Harceři z Polska. Do roku 1961 jsem vykonávala práci dobrovolníka.

BÁJEČNÁ LÉTA V KRNOVĚ: TÁBORY, KROUŽKY, VÍKENDOVKY

Profesionální dráhu v DDM jsem započala v DDM ve Frýdku Místku jako vedoucí oddělení společenských věd. Do Krnova jsem se vrátila v roce 1969 a vydržela až do odchodu do důchodu v roce 1997. Nastalo pro mně krásné období intenzivní práce s dětmi a mládeží. Vedla jsem literární, divadelní a filmový klub, turistický oddíl Sírius, vaření, dívčí kluby a další kroužky.

Se čtenářským a literárním klubem jsme byli pozvání několikrát na Pražský hrad do Prahy. S filmovým klubem na Dětský filmový festival do Ostrova nad Ohří. S dramatickým kroužkem jsme nacvičili hru Popelka, Šášulda a Sluníčko. Baletnímu kroužku jsem pomáhala s dramaturgií baletu Z Pohádky do pohádky.

Začala jsem organizovat putovní tábory po celé republice. Za dobu svého působení v DDM jsem připravila a vedla víc jak čtyřicet táborů, z toho deset putovních. Tábor Pocheň u ŠIROKÉ Nivy, Jeseníky-Ždárský potok, Orlické hory, Českomoravská vysočina, Babiččino údolí, Súlovské skály, Malá Fatra, Jižní Čechy, Slovenský ráj, Vysoké tatry. Prázdniny s Brontouaurem na Dolní Moravě se sázením stromků. Víkendové akce a táborové školy pro mládež. Mezinárodní tábory v Seči u Chrudimi, na Počuvadelském jezeře na Slovensku a ve Švédsku.

UMĚNÍ, TECHNIKA, SPORT I DÍVČÍ KLUBY A RUČNÍ PRÁCE

Krnovský DDM organizoval mnoho velkých akcí včetně celostátních srazů a soutěží. Okresní, krajské a celostátní soutěže leteckých modelářů. Velké soutěže a výměnné setkání pěveckých sborů z celé republiky až pro dvě sta účastníků.

Krajská setkání turistických oddílů, setkání pionýrů. Umělecké soutěže. Okresní výstavy technické dovednosti. Pro různá zasedání jsme vyráběli dárečky pro účastníky. Třeba dvě sta panenek, sto květů z moduritu na destičkách. Koláže ze zbytků vlněných látek a filců z Karnoly, plastiky z hoblinek i kousků dřeva z Varhan.

Krnovské Dívčí kluby získaly několikrát prvenství v celonárodní soutěži. Několik let se v DDM konaly okresní a krajské soutěže Dívčích klubů. Dvakrát DDM pořádal Celonárodní kolo DK, což znamenalo zajistit ubytování, stravování pro nejméně sto účastníků. Toto týdenní setkání zahrnovalo celkem osm soutěží, osm tříčlenných porot ve vaření, stolničení, módní přehlídce, výtvarných dovednostech, ekonomickém nákupu, organizačních a společenských znalostech. Tábornickém vaření a orientační běh se konaly vždy někde v přírodě.

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

V Pochni u Široké Nivy se konala v roce 1980 první Celostátní vrcholná výměna zkušeností vedoucích turistických oddílů, další pak dvakrát v Krnově 1990 a 1992 se čtyřmi sty účastníky. Setkání oddílů i klubů se konalo několikrát do roka a vždy pod jiným názvem: Dobývání Komburku, Dobývání Tróji. Dobývání Antarktidy, Co Sibyla nezažila, Stínadla, Velikonoce, Silvestr-pestr, Pra-hry, Žebříkové rayle, nebo Cesta kolem světa. Seznam dalších organizovaných malých i větších akcí by jistě zabral více stránek.

Ve spolupráci se Střední pedagogickou školou jsme pomáhali s praxí a přípravou budoucích pedagogů. Setkání Cesty světla. Další velké akce byly koncerty pěveckého sboru za účastí dvou i tří pozvaných sborů z celé republiky. Přehlídka mladého tance se rozrostla až na tisíc účastníků.

Ve vzpomínkách je uloženo mnoho dalších akcí, externích vedoucích, dobrovolníků, dětí i mládeže.

Štěstím je, že mohli a stále mohou pobývat v této krásné budově.

Štěstí pro mě a mnoho mých bývalých i současných kolegů.

Štěstí, když tvá práce je tvým koníčkem.