Návrat v mysli do časů základní vojenské služby nabízí opuštěný objekt Dukla v Suché Rudné, v severozápadní části obce Světlá Hora. Ve Staré Vodě, která se rozkládá na katastru necelých čtyř kilometrů čtverečních, stojí mimo vojenský objekt Dukla strážní budka a sklad s kotcem pro služební psy. Pozemek je obehnaný ostnatým drátem. Nyní jde podle ministerstva obrany o areál nepotřebný, určený k prodeji.

V Dukle vojáky cvičili a školili

Jak sdělil Vladimír Lukovský z tiskového oddělení odboru komunikace a propagace Ministerstva obrany České republiky, Dukla je vedena v evidenci ministerstva jako Školící a výcvikové zařízení (ŠVZ) Suchá Rudná. „Sloužil nejen pro rekreaci vojáků, ale především k zabezpečení výcviku a školení příslušníků útvarů a zařízení ministerstva," uvedl Lukovský.

V posledních letech Duklu využívala pro své účely zejména letecká základna Armády ČR v Přerově. V Jeseníkách ministerstvo obdobným způsobem využívalo ŠVZ Zlaté Hory, které však již v roce 2006 odprodalo. A též ŠVZ Petrovice, pro nějž má kupní smlouvu na odprodej již také uzavřenu.

„V Jeseníkách v současné době provozuje dvě rekreační zařízení příspěvková organizace ministerstva obrany Volareza Vojenská lázeňská a rekreační zařízení," pokračoval Lukovský. Jedná se Vojenskou zotavovnu Ovčárna pod Pradědem a Vojenskou lázeňskou léčebnu Jeseník. Tyto objekty jsou pro resort ministerstva obrany perspektivní, proto s jejich prodejem nepočítá.

I Dukla se stala nepotřebnou

Pokud jde o ŠVZ Suchá Rudná, tento majetek byl pro resort ministerstva obrany prohlášen za nepotřebný a aktuálně probíhá jeho odprodej. V současné době probíhá jednání ministerských úředníků s vybraným uchazečem o uzavření kupní smlouvy.

Ministerstvo nabízelo areál Dukly za minimální cenu bezmála tří milionů korun. Kupec získá mimo areálu i více, než hektar pozemků, včetně lesních. Objekt Dukla byl opuštěn relativně nedávno a nyní je pod dohledem příslušného orgánu správy majetku ministerstva obrany. Je dimenzován na zimní podmínky v Jeseníkách, nemělo by tudíž docházet k jeho poškození vlivem místního klimatu.

„Ministerstvo obrany usiluje o brzký úplatný převod tohoto objektu na nového vlastníka tak, aby se minimalizovala doba, po kterou je nevyužíván," doplnil Lukovský.