Na celém území Krnova je pouze sedm památkově chráněných stromů. K nejkrásnějším patří buk lesní, který už 200 let roste na břehu řeky Opavy na Náměstí Míru. Obvod jeho kmene je přes čtyři metry. Jak naložit s tímto nádherným mohutným bukem, na kterém se před pár lety objevily první plodnice vějířovce?

NEKÁCET, MONITOROVAT

Obvykle se stromy napadené vějířovcem okamžitě pokácí, ale státní znak České republiky u památného buku připomíná, že v tomto případě je potřeba ctít nejvyšší stupeň zákonné ochrany. Naděje na vyléčení houbové infekce je sice mizivá, ale rozklad kořenů postupuje jen pozvolna.

Naštěstí existují vědecké metody jak objektivně měřit pevnost napadených kořenů a garantovat stabilitu stromu, aby buk v centru Krnova mohl bezpečně dožít i s vějířovcem na kořenech. Byl vyhlášen památným stromem v roce 1995. Od roku 2018 je jeho stav pravidelně monitorován v souvislosti s vějířovcem.

PRAVIDELNÉ TAHOVÉ ZKOUŠKY

Základní metodou pro určování zdravotního stavu a bezpečnosti stromu jsou tahové zkoušky. Test odhalí, jakou odolnost má strom vůči zlomení nebo vyvrácení. Strom se uměle zatíží, aby podmínky simulovaly sílu vichřice. Poté software vyhodnotí naměřená data a vypočítá z nich odolnost vůči zatížení. „Pravidelné tahové zkoušky provádíme u památného buku na náměstí Míru, kde se na kořenovém systému objevila dřevokazná houba vějířovec obrovský. Plodnice jsme se snažili odstranit i za pomoci pneumatického rýče, který odfoukal zeminu v okolí kořenového systému, kvůli aplikaci fungicidního přípravku,“ popsal specifickou péči Dušan Martiník z Městského úřadu v Krnově, který má na starosti zeleň.

Ukázalo se, že zatím je vějířovcem infikovaný jen boční kořen menšího průřezu a houba zatím nezasáhla hlavní kotevní systém buku. Část kořenů odkrytá pneumatickým rýčem byla ošetřena roztokem kyseliny borité. Tato desinfekce zřejmě vějířovec nezastaví, ale zpomalí prorůstání podhoubí do zdravých částí kořenů a zpomalí rozkladný proces. Práce na ošetření památného buku provedla specializovaná firma Vyspra z Bruntálu.

VĚJÍŘOVEC OBROVSKÝ neboli trsnatec je nádherná houba. Bohužel pro památkově chráněný buk lesní v centru Krnova je to také infekce, která ho v dohledné době zahubí.Zdroj: Deník/Fidel Kuba