Letos poutavá akce Lesní slavnosti připadá na 14. a 15. července. Přestože jde o dvoudenní počin, veškeré náklady vyjdou na pouhých sto padesát tisíc korun, což se nedá srovnávat se zhruba sedmisettisícovým rozpočtem vrbenských slavností, pořádaných vrbenskou radnicí. Lesní slavnosti navíc iniciátoři již třetího ročníku z velké části zajišťují bez nároku na odměnu. I mnozí účinkující si řekli za vystoupení méně, než je obvyklé.

„Především musím poděkovat jednadvaceti vrbenským podnikatelům a živnostníkům, kteří nám poskytli 63 500 korun. Rovněž dva krnovští podnikatelé přidali patnáct tisíc korun,“ uvedl předseda spolku Přátel Vrbenska Karel Michalus, který se chystá dárcům zaslat děkovné dopisy. Samotný spolek přidal do společné kasy deset tisícovek. Lesy v rámci slavností oslaví Den Lesů ČR na Drakově, proto přidali patnáct tisíc korun. „Peníze půjdou na dárky pro účinkující a na propagační materiál,“ potvrdil ředitel Lesů ČR z Města Albrechtic Vítězslav Závodný.

Slavnost spolupořádají ACTAEA, společnost pro přírodu a krajinu, zastoupená Kateřinou Kočí, Klub Přátel Zlatých Hor a Spolek pro Rozvoj Rejvízu. Pěti tisíci přispěla obec Heřmanovice, patnáct tisíc přidala vrbenská radnice. „Pokud by se nám nepodařilo sehnat do rozpočtu všechny potřebné finance, čekala by nás redukce atrakcí na Rejvízu a omezení dopravy na místo, což by byla škoda. Škrtat prostě nechceme. Nějaké sponzory bychom ještě rádi uvítali, i pro ně by to byla možnost zviditelnění se,“ podotknul Karel Michalus. K uskutečňovatelům se postavil zády ostravský krajský úřad, přestože náměstek hejtmana Jiří Veverka sliboval opak. Jiný náměstek, Petr Adamec, čtyřicetitisícovou podporu odmítnul. Žádost na olomouckém kraji doposud zůstala bez odpovědi. „A to přesto, že je slavnost rozvrstvena do obou krajů a má tradici a vysokou návštěvnost,“ doplnil Karel Michalus.

Pořadatelé proto vymýšlejí jiné způsoby dofinancování, jako jsou tombola či tématické pasy. Největší návštěvnost se tradičně očekává na Drakově a na Rejvízu. Mezi těmito body vede plánovaná naučná stezka, po které se účastníci vydávají. „Na celé trase máme plánováno mnoho zastávek s připravovanými atrakcemi. Nebude chybět řezbář, vodnice, různé rukodělné práce či šermíři. Na přítomné toho ale čeká daleko víc,“ slíbil Karel Michalus. Dominantou je třeba dřevouhelná vysoká pec. V lokalitě však například v roce 1944 probíhaly tvrdé letecké boje, které sváděli italští letci s odpůrci nacionálního socialismu. V lesích se dodnes objevují nálezy, některé již leží v archivech. O této skutečnosti ví však i málokdo z místních. Nemluvě o tamních válečných ubikacích pro vězně koncentračních táborů.