„Tento projekt navazuje na projekt podporující vzdělávání žáků z nepodnětného prostředí, který v Krnově realizovala nezisková organizace Reintegra ve spolupráci se třemi základními školami. Nyní se tato podpora rozšíří na všechny čtyři základní školy zřizované městem," uvedl manažer projektu Otakar Válek.

Sedm klubů

V rámci projektu bude v Krnově podpořeno sedm doučovacích klubů, které vzniknou přímo na základních školách.

Pod záštitou tří neziskových organizací bude zajištěno rovnoměrné rozmístění podpory znevýhodněným dětem po celém území Krnova

„Tento projekt reaguje na nedostatečnou domácí přípravu žáků se sociokulturním znevýhodněním. Pomáhá jednotlivým dětem zajistit podmínky pro lepší přípravu. Učitelé definují nedostatky vybraných žáků, kterým je potřeba se věnovat. Potom partneři projektu zajistí ve svých klubech jejich specifické individuální doučování," popsal Válek, jak projekt doučovacích klubů funguje.

Doučování pomáhá žákům připravit se na dobu po ukončení školní docházky, aby měli lepší vyhlídky na případné další vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Úkolem rodičů dětí je zajistit řádnou docházku žáků na doučování.

V podstatě jde o to, aby tyto děti obstály v běžné škole a nemuseli chodit do praktických (dříve zvláštních) škol. Je to i motivace pro zájemce, kteří by se chtěli zapojit do dobrovolnického doučování a přispět svým dílem ke zlepšení šancí těchto dětí v životě.

Lokalita Vrchlického ulice

V rámci projektu bude v Krnově podpořeno i Dětské podpůrné centrum na ulici Vrchlického, tedy v lokalitě s největší kumulací sociálních problémů.

Zde se odborníci budou věnovat předškolním dětem z této lokality a zajistí také asistenční a poradenské služby pro dané žáky na partnerských školách. Během projektu proběhnou i dva vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky partnerských organizací.

Projekt vznikl za úzké spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Město Krnov jej bude realizovat ve spolupráci se školami, které zřizuje a se třemi organizacemi: Armádou spásy, Slezskou diakonií a Reintegrou.