„Náměstí a přilehlé ulice byly opravdu zanedbávané mnoho let. Já to považuji za jeden z největších problémů našeho města,“ řekl starosta Petr Klouda. Městští zastupitelé se na svých jednáních celkovou rekonstrukcí náměstí několik let zabývali. Město nechalo vypracovat studii, jak by náměstí mohlo vypadat. V anketě pak občané dostali možnost vyjádřit se i k celkové koncepci rekonstrukce náměstí. Odpovědělo 141 lidí kterým není lhostejné, jak náměstí bude vypadat.

„Můžeme konstatovat, že účastníci ankety se ve většině otázek shodli s navrženou koncepcí. Požadavek na zachování a rozšíření mobilní zeleně pak ale naráží na odmítavé stanovisko památkářů,“ sdělil starosta Klouda. Po opravě by měla náměstí krýt žulová dlažba bez výškových rozdílů a měl by zde být kruhový objezd s parkováním po vnějším obvodu. Je velmi pravděpodobné, že na místě historické kašny bude na jejím místě stát nová. Po několika desetiletích. Projekt na rekonstrukci náměstí je hotový a stavební řízení by mohlo začít.

Problémem jsou ale peníze. Rozpočet na opravu překračuje 50 milionů korun, což je nad finanční možnosti rýmařovské radnice. „Musíme proto využít fondy Evropské unie, ze kterých bychom mohli získat až tři čtvrtiny potřebných nákladů, deset procent by nám přidal stát a ten zbytek bychom už z rozpočtu nějak utáhli, “ popsal současný stav rýmařovský starosta Petr Klouda. Kdy se začne s opravou náměstí, není zatím jasné. Bude to záležet na tom, zda a kdy se podaří získat