Vedení obce před lety rozhodlo o výstavbě podtlakové kanalizace a čističky odpadních vod a získalo dotace ze státního rozpočtu takřka v plné výši. Systém podtlakové kanalizace zabraňuje úniku splaškové vody i v případě havárií na potrubí a to bylo pro lokalitu se zdroji kvalitní pitné vody důležité. Ve výběrovém řízení byly vybrány Lesostavby, zakázku však nakonec nemohly uskutečnit.

„Firma Lesostavby nakoupila dopředu zařízení, jenže došlo k tomu, že Státní fond životního prostředí jako poskytovatel dotace přiměl obec vypsat nové výběrové řízení. Odůvodnil to tím, že Lesostavby neměly dostatečné oprávnění pro takový druh prací. Fond na svém stanovisku trval, to dokládají dva dopisy zaslané obci. Zakázku následně získala firma Silak,“ objasňuje situaci radní obce Zdeněk Švrček. Lesostavby měly podle zastupitelů obce dost příležitostí nakoupené zařízení prodat, to se ale nestalo. Škodu, která ji tím vznikla, proto vymáhají na obci.

„Jsme přesvědčeni, že obec situaci nezavinila, jenže rozhodnutí je na soudu. První spor obec vyhrála, druhý prohrála,“ řekl Švrček s tím, že zastupitelstvo teď musí počítat s krizovým scénářem. Tedy že spor skutečně prohraje a škodu i s náklady na řízení a úroky bude muset uhradit. Zajímavé je, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže výsledek prvního výběrového řízení na dodavatele stavby nezpochybnil, jenže obec musela vyhovět požadavku Státního fondu životního prostředí a jít do dalšího výběrového řízení. Obec ve svém rozpočtu volné prostředky nemá.

Zastupitelé letos v dubnu na svém jednání zvažovali, kde ušetřit a jaké akce případně pozastaví. Současně se rozhodli, že se pokusí jednat s představiteli firmy a najít společné řešení. Právě dnes se členové rady obce sejdou s právním zástupcem a situaci znovu zváží. „Pokud budeme muset uhradit firmě škodu, pak jednou z možností je prodej obecního majetku. Toho ovšem moc nemáme, jen bytové domy a pozemky. V úvahu připadá prodej pozemků například v Adamově. Do této lokality nevedou inženýrské sítě, tedy cena pozemku je tam stanovena na 60 korun za metr. Jinde za parcely v lokalitách s vodovodem a kanalizací stavebníci platí 80 korun, pokud jde o pozemky pro rekreační stavení, tam máme cenu stanovenou na 200 korun,“ řekl starosta Karel Batík.

Připouští též, že obec bude muset přistoupit k nepopulárnímu kroku – ke zdražení vodného a stočného o jednu až dvě koruny za kubík. „Už dnes jsou výdaje obce vyšší než příjmy z plateb domácností a dalších odběratelů. I když loni stouply náklady na energii, ceny stojí,“ řekl Batík. Provoz vakuové kanalizace je poměrně nákladný, v případě výpadku dodávky elektrického proudu musí okamžitě naběhnout záložní systém, jinak by se řad zahltil odpady. Názory zastupitelů se různí, to ukázal už bouřlivý průběh jednoho z posledních jednání, většina ale volí možnost dále jednat. „Nechci předjímat, jak všechno skončí a jaké další kroky obec učiní,“ řekl starosta Batík. Jednou z možností totiž je také vymáhání škody na státu.