Snahou MAS je podpořit projekty, které směřují ke zlepšení života na území obcí mikroregionu Krnovsko, vedou ke vzniku nových pracovních příležitostí, obnově tradic, rozvoji cestovního ruchu a zájmové činnosti.

„Osvědčila se nám spolupráce s MAS Opavsko, s mikroregionem Krnovsko, mikroregionem Sdružení obcí Osoblažska a dalšími partnery. Díky této spolupráci v první úspěšné výzvě z konce roku 2009 byly podpořeny projekty na nové chodníky a místní komunikace na území MAS Rozvoj Krnovska v oblasti obnova a rozvoj vesnic. Dále byly v oblasti občasné vybavení a služby podpořeny projekty jako vybavení pro jezdecký klub nebo klub seniorů,“ rekapituluje dosavadní úspěchy zástupce MAS a starosta Osoblahy Václav Kalda.

Ve své druhé výzvě se MAS rozhodla podpořit projekty ve dvou oblastech. Tou první je obnova a rozvoj vesnic na území Krnovska. Je zaměřena na zlepšení technické a dopravní infrastruktury, vybavení veřejných prostranství v obcích nebo tvorbu územních plánů.

Druhou oblastí je modernizace zemědělských podniků a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Je zaměřena na stavby a technologie v živočišné a rostlinné výrobě, investice vedoucí ke zlepšení zpracování potravinářských produktů, investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů, vznik nových pracovních míst a podobně.

Žádosti leze podávat na MAS Rozvoj Krnovska pouze po dva dny a to 25. a 26. května. Má sídlo v Osoblaze Na Náměstí 106. Bližší informace získají zájemci na internetových stránkách www.maskrnovsko.cz nebo v kanceláři MAS Rozvoj Krnovska, která sídlí přímo na osoblažském náměstí, nebo na telefonu 554 646 200. Kancelář poskytuje také poradenské služby při zpracování žádostí o poskytnutí dotací i konzultace k podnikatelským záměrům.