„Výše dotace může být snížena, pokud vítěz výběrového řízení nabídne cenu nižší, než je cena odhadovaná. V každém případě nám dotace pokryje 76 procent nákladů na rekonstrukci. Zbytek bude financován z vlastních prostředků města, z prostředků vytvořených Krnovskými vodovody a kanalizacemi. Ty jsou společností ve stoprocentním vlastnictví města Krnova,“ uvedl místostarosta Bedřich Marek.

Výběrové řízení na dodavatele se uskuteční po Novém roce a se stavbou se začne už na jaře. Rekonstrukce za plného provozu potrvá podle odhadů rok až patnáct měsíců. Třetina prostředků půjde do stavební části čistírny a dvě třetiny do technologií. Po rekonstrukci bude čistírna kapacitnější a výkonnější, takže bude připravena na očekávaný nárůst znečištění i objemu odpadních vod. Přítok na čistírnu zvýší také odkanalizování splaškových vod z okrajových částí města a nová výstavba.

V příštím roce se na čistírnu napojí například nově vybudovaná kanalizace v Chomýži, jejíž stavbu podpořila Evropská unie prostřednictvím operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko částkou 60 milionů korun. „Díky rekonstrukci bude čistírna schopná udržet kvalitu vypouštěných přečištěných odpadních vod do řeky Opavy. Bude tak splňovat standardy čištění také v budoucnosti dle požadavků nového vodního zákona,“ dodal místostarosta Marek.

Pokud skutečně voda vypouštěná do Opavy bude splňovat přísná kritéria vodního zákona, který vychází z požadavků Evropské unie, nebudou muset Krnovské vodovody a kanalizace (KVAK) až od roku 2012 platit za znečištění řeky odpadní vodou. To je výhodné i pro spotřebitele, kterým se tato sankce nepromítne do výše stočného. Stočné se zvýší jen o nezbytnou míru, která souvisí s inflací a odpisy.

„Protože město je jediným vlastníkem společnosti KVAK, není nám lhostejné, zda obyvatelé platí za kubík vody 30 nebo 60 korun. Tato velká investice není sice na první pohled vidět jako například opravené fasády nebo nové chodníky, ale příznivě ji pocítí každá rodina. V rodinném rozpočtu Krnované ušetří i tisíce korun za rok díky tomu, že se v budoucnu nebude dramaticky zvyšovat vodné a stočné,“ uvedl Bedřich Marek.

Na pořízení projektové dokumentace rekonstrukce ČOV získalo město už loni dotaci ve výši 1,75 milionu korun z dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství. Zatím poslední rekonstrukce ČOV v Krnově proběhla v letech 1996 až 1997. ČOV je v současné době schopna biologicky odstraňovat také dusík a fosfor.