Bývalá textilka Karnola je národní kulturní památka, kterou chce její majitel, město Krnov, přestavět na muzeum textilnictví. Tento projekt málem zmařil loňský požár, ale město ve spolupráci s krajem, památkáři a ministerstvem kultury hledá způsob, jak v něm pokračovat.

Skutečným pokladem je archiv Karnoly, který uchovává vzorky látek za posledních 150 let. Byly buď přímo vyrobeny na Krnovsku, nebo je krnovští textiláci sbírali při svých cestách po celém světě. Krnov počítá s tím, že ministerstvo kultury přispěje k záchraně ohořelých a rozmáčených vzorkovníků.

„Ty byly poškozeny nejen požárem, ale při hašení také vodou. Na jejich vysušení spolupracujeme s Národním technickým muzeem a Národní knihovnou. Připravujeme jejich přesun z opavských mrazíren, kam byly uloženy po požáru, do Prahy,“ informoval ministra místostarosta Krnova Michal Brunclík. Podle památkářky Andrey Šírové z odboru výstavby se už jedná o trojstranné smlouvě o bezplatném vysušení. Převoz do Prahy by se měl uskutečnit koncem roku. Po vyčíslení nákladů na opravu se vytipují nejvzácnější kousky, do kterých je třeba prioritně investovat.

„Poslední vysušené vzorníky by se do Krnova měly vrátit do poloviny roku 2020,“ doplnila Šírová s tím, že by se měly stát základem připravovaného textilního muzea.

Náklady ale budou vysoké. „Zkušenosti s restaurováním textilií má Uměleckoprůmyslové museum. V této záležitosti bychom mohli zahájit jednání o technických možnostech a po vyčíslení nákladů se pobavit, kde najít na tyto práce finance. Vzhledem k tomu, že museum, stejně jako Národní technické muzeum a Národní knihovna, je příspěvkovou organizací ministerstva, bylo by to možné. Zkusím zmobilizovat naše síly, abychom mohli pomoci,“ přislíbil Krnovanům ministr Antonín Staněk.

Kromě archivu látek měla vzorkovna Karnoly před požárem také ucelený soubor tkalcovských stavů, řadu skacích, soukacích a snovacích strojů, a také vzorovací karty, na kterých se vytloukáním dírek zaznamenával návod pro výrobu konkrétní látky.

Součástí dílny byla také sbírka knih a katalogů, z nichž nejstarší pocházely z 19. století. To všechno zde před požárem bylo v podobě „posledního pracovního dne“. Tak, jak to zanechali poslední zaměstnanci, když kolem roku 2000 dílnu opustili.

Požár sice přirozenou autenticitu zničil, ale mimořádná památková hodnota dílny byla z podstatné části zachována, takže projekt muzea může pokračovat.