Už během února na hlavní trase obchvatu probíhala příprava pro pokládku skluzů a žlabů a dosypání krajnic. Na estakádě, která kříží Albrechtickou ulici a železniční trať byla dokončena montáž svodidel a protihlukových stěn. Na estakádě přes řeku Opavici došlo k částečnému zásypu přechodové oblasti mezi etapami.

Podchody pro pěší v Hlubčické ulici už mají přístřešky. Na estakádě za soutokem Opavu a Opavice byly doplněny výplně protihlukových stěn. Dočasné osvětlení nahradila montáž svítidel, které zde už zůstanou.

Průtah městem

Kromě obchvatu zkomplikuje dopravní situaci v Krnově také také poslední etapa opravy průtahu městem. Loni se podařilo opravit komunikaci od Kostelce až po most přes řeku Opavu u Kauflandu. Nyní zbývá dokončit půlkilometrový úsek od mostu po lékárnu v Opavské ulici. Silničáři mají v plánu zde pracovat celý duben a opravu dokončit začátkem května.

Investorem zmíněných dopravních staveb na území Krnova je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Státní kasu vyjde obchvat na miliardu a oprava průtahu městem na 48 milionů.

Kyvadlová doprava se semaforem

Ředitelství silnic a dálnic ČR oznámilo, že od pondělí 22. března bude částečně uzavřena silnice I/57 v Opavské ulici. Jedná se o úsek od budoucí okružní křižovatky, na kterou se napojí obchvat, až po napojení na stávající ulici Opavskou. Během uzavírky je nutné opravit provizorní komunikaci, která už je v havarijním stavu. Došlo zde k takovým deformacím, které už ohrožovaly bezpečnost a plynulost dopravy.

Provoz od čerpací stanice Čepro nyní bude veden na původní komunikaci v Opavské ulici. V tomto úseku byla snížena rychlost a provoz řídí kyvadlově semafor. Dočasně bude také přeorganizován vjezd a výjezd z ulice V Osadě. Opravy zde potrvají do 23. dubna.