Středeční seriál Deníku: Domy s historií

Trojkřídlý raně barokní zámek byl postavený koncem sedmnáctého století Janem Kryštofem Skrbenským z Hříště na místě starší tvrze, která zde byla postavená v letech 1566 až 1582.

Konečně upraven a dostavěn byl v polovině osmnáctého století. Karel Traugott Skrbenský dostavěl kaple, západní křídlo a schodiště. Dal vytvořit unikátní štukovou a malířskou výzdobu. Zámek se stal kulturním centrem širokého okolí. Další úpravy byly provedeny v roce 1831 hrabaty z Arca.

Konkrétně opravili balkónový portikus, uskutečnila se vestavba pokojů do mansardy. Po roce 1945 byl zámek zkonfiskován, od roku 1952 využíván jako domov důchodců Československou církví husitskou a od roku 1962 jako ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy.

Od roku 2006 je v soukromých rukou. Starší snímek je z roku 1930, druhý záběr zachycuje současnou podobu.

Ľubica Mezerová