Středeční seriál Deníku: Domy s historií

Nástupiště s litinovými sloupy a zejména zděná dvoupodlažní budova s valbovou střechou s atikou nad hlavním vstupem a výstupem na perón, s výraznou štukovou výzdobou exteriéru i interiéru a dochovanou dispozicí i uměleckořemeslnými detaily zaujme každého návštěvníka města Bruntálu, který sem přijede po železnici. Původní o mnoho skromnější výpravní budova byla postavená v roce 1872. Poprvé byla rozšířena v roce 1902 a do dnešní podoby přestavěna v roce 1915 podle plánu Císařsko-královských rakouských státních drah z roku 1903.

Kromě prostor vestibulu, pokladen, úschovny zavazadel a provozních prostor, byly v ní umístěny i byty zaměstnanců, příjemná restaurace, záchody pro cestující i pítka na nástupišti. V průběhu dvacátého století byla ještě rozšířena o další přístavby. Poslední revitalizující opravě byla podrobena v roce 2007.

ĽUBICA MEZEROVÁ