Mezi hustými náletovými dřevinami stojí torzo větrného mlýna, který byl na tomto místě postaven vedle zděného stavení v roce 1840, a nesl jméno Hermann. Dřevěný dvoupatrový otáčecí mlýn německého typu s konstrukcí šalovanou prkny, krytý šindelovou střechou.

Štíty jsou mírně předsunuté a průčelní štít je zdobený vykrajovanými lištami. Pavláčka na dřevěných krakorcích je umístěná v patře. Přístupná je po jednoduchých dřevěných schodech. V přízemí je zachován otáčecí mechanismus s původní tyčí, takzvaný ocas, která jej uváděla do pohybu.

Mlýnice v prvním patře byla přístupná po žebříku, ústícím na pavláčku, krytou stříškou. V mlýnici jsou zachovány dva mlýnské kameny. Ve druhém patře je zachována hřídel větrného kola, jehož lopatky jsou již zničeny. Půdní prostor kryjí prkny šalované štíty, jeden z nich s polovalbou.

Mlýn byl funkční až do roku 1962. Dnes je také v soukromém vlastnictví, ale nepřístupný. Podobné větrné mlýny dříve stávaly téměř v každé vesnici kolem Bruntálu.

Ľubica Mezerová