Středeční seriál Deníku: Domy s historií

Na vrcholu nejvyšší hory Jeseníků – na Pradědu stojí železobetonová věž s vysílačem dosahujícím 162 metrů. Se stavbou vysílače podle návrhu architekta Jana Lišky ze Stavoprojektu Brno bylo započato roku 1968. Na rok 1977 bylo naplánováno dokončení stavby, bohužel musel být termín kvůli špatným stavebním podmínkám posunut až na rok 1980.

Účelem stavby bylo pokrýt stále rostoucí poptávku po televizním vysílání. V objektu je umístěna vedle vysílací techniky i restaurace, hotel a vyhlídka ve výšce 80 m, ze které je za dobrého počasí vidět dodaleka. Pro účely stavby byla zřízena i asfaltová silnice z nedaleké Ovčárny, která nyní slouží k zásobování.

Před touto stavbou stála již od počátku 19. století na vrcholu Pradědu chýše, později doplněná jednoduchou budovou. O stavbu rozhledny se poprvé snažil Turistický spolek Jesenicka na přelomu 19. a 20. století. Plány z roku 1891 jsou považovány za první dochované stavební záznamy. Roku 1903 jsou předloženy Moravskoslezským sudetským turistickým spolkem ve Frývaldově (Jeseníku) stavební plány architekta Františka von Neumanna.

Po schválení Okresním hejtmanstvím v Bruntále a po vyjasnění situace s majiteli okolních panství byla stavba v srpnu roku 1903 povolena. Rozhledna, později nazvaná Habsburgwarte (Strážní věž Habsburk) byla vybudována členy turistického spolku v letech 1904-1912 z použitím kamenů z nedalekých Tabulových skal. Stavba připomínala věž, měla půdorys 15 x 14,5 m a výšku 32,5 m.

V rozhledně byla restaurace, ubytování pro turisty a v nejvyšším 7. patře byla vyhlídková plošina. Stavbě bylo přiděleno číslo popisné 207 v obci Malá Morávka. V roce 1926 byla věž opravována. Za 2.světové války byla využívána pro meteorologické účely a k leteckým pozorováním, vedle ní byla zajatci postavena turistická Poštovní chata. V důsledku špatné volby použitého materiálu v drsných podmínkách a špatné péče postupně docházelo k její devastaci, v roce 1957 byla z bezpečnostních důvodů uzavřena a v roce 1959 se zřítila. Na vrcholu tak zůstala pouze budova meteorologické stanice a dřevěná útulna.

ĽUBICA MEZEROVÁ
.