Středeční seriál Deníku: Domy s historií

Kostel byl postavený na místě kaple zasvěcené pramáti Ježíše Krista – svaté Matky Anny, kterou si místní mládež postavila za pomoci veřejné sbírky v letech 1694 až 1696. Stavby se kromě mladých zúčastnil například i soudce Johann Christ, radní, rychtáři, kněží a řemeslníci. Vysvěcena byla 27. září 1796 farářem Augustinem Becherem, zemským děkanem pro Bruntál a Sovinec. Od roku 1742 již kaple nestačila pojmout množství věřících, proto bylo rozhodnuto postavit stávající kostel.

V roce 1766 obdržela obec povolení biskupství v Bruntále a v letech 1769 až 1770 byl kostel postavený i vysvěcený. Stavba stála 5 253 zlatých, oltář se svatostánkem 200 zlatých. Starosta obce Anton Hayek věnoval kostelu obraz sv. Anny, namalovaný dvorním malířem z Vídně J. F. Greiplem.

Kostel představuje mimořádně hodnotnou barokní jednolodní architekturu s oválným půdorysem. Vedle kostela byl vztyčen velký dřevěný kříž z dílny tesařského mistra Andrease Niessnera. V roce 1777 byl kostel rozšířen na epištolní straně a byla také přistavěna věž. Interiér byl upravován kolem roku 1823 a zásadně byl kostel upraven i se statikou v roce 1864, naposledy v roce 1901. Kostel představuje typickou pohledovou dominantu v krajině.

(lm)