Dům na Hlavním náměstí 29 v Krnově s málo zajímavou fasádou se nachází v samém centru města Krnova na bývalém Radničním náměstí. O době založení objektu nejsou zmínky, ale podle tvaru parcely a dochovaných stavebních a architektonických detailů dům stál na tomto místě již v 16. století.

První doložená zmínka o objektu, ve kterém byla pivní várka a sladovna, je v pozemkové knize z 27. ledna 1644, kdy dům koupil od Sponerových za 1 600 tolarů starosta a obchodník Michal Staudt. Dům byl opraven a v roce 1707 jej koupil F. F. Appel, hejtman z Linhartov za 2 000 tolarů od M. B. Schwarzové. Tento prodal dům i se sladovnou a pivní várkou v roce 1723 za 2 200 tolarů obchodníku A. Capranovi. V roce 1731 jej již vydražil za nejvyšší nabídku další obchodník K. Schneider, který jej upravil tak, že od jeho vdovy jej již z pěti pivními várkami a sladovnou koupil v roce 1749 G. Volkmann.

V následujícím roce dům koupil kostelník J. M. Stiller. Ten provedl nejvýznamnější stavební úpravy, obnášející i dvoupatrovou přístavbu ve dvoře, která si vynutila vybudování světlíku a nástavbu původního objektu. V době (1735), kdy dům vlastnil jeho syn perníkář J. Stiller, provedl krnovský architekt a stavitel Karl Latzel a tesařský mistr Franz Czechner odhad, který určil hodnotu domu na 7 900 zlatých.

Dále procházel dům rukama různých vlastníků: 1842 – Anna Melzerová, 1853 – Moses a Hilda Samuelovi, 1868 – F. a J. Melzerovi a E. Morkerová, od roku 1876 až do roku 1929 vlastnila dům rodina Wierdornova. V roce 1929 vlastnická práva získali manželé Hartlovi, kteří provedli rekonstrukci objektu, projektovanou krnovským stavitelem Eduardem Frankem. Dům byl dále využíván k obchodním (řeznictví) a bytovým účelům.

Od roku 1949 vlastní dům město Krnov. Po povodních v roce 1997 byla snesena dvorní část domu a citlivě opravena přední část, která se využívá v přízemí k obchodním a společenským účelům.

Městský dům číslo popisné 104 v Krnově je dvoupatrová stavba se zajímavou původní dispozicí všech pater, renesančním sklepením a dvěma klenutými nadzemními podlažími, unikátními komínovými tělesy s původní černou kuchyní a rekonstruovanou výmalbou ve druhém a třetím nadzemním podlaží. Jedná se o ojedinělou dochovanou ukázku městského stavitelství v regionu.

ĽUBICA MEZEROVÁ

>> POZNÁMKA DALIBORA OTÁHALA

Životopis domu na krnovském náměstí

S okouzlením jsem si přečetl dnešní článek o domu číslo popisné 104 v Krnově. To je půvabný životopis budovy, střídali se u ní majitelé a poměrně často, rostla její hodnota. A co osudů a příběhů ještě musí být spojeno s lidmi, kteří tam žili a pracovali. Kolik nám toho uniká a kolik toho nevíme, když chodíme okolo podobných domů (a i kolem sebe navzájem). Také vám připadají ty staré domy nějak hezčí a půvabnější? Je to tak, svou minulost jsme promeškali, protekla nám mezi prsty. Už ji nezažijeme znovu. Hlavně abychom nepromeškali i svou budoucnost.