Kostel sv. Archanděla Michaela v Hrozové je jednolodní zděná stavba s azylovou čtyřbokou věží nad hlavním vstupem a opěráky po stranách. Byl postaven v 70. letech 13. století a během let několikrát upravován. V 15. století byla přistavěna sakristie, v roce 1758 byla upravena gotická okna na barokní. V roce 1836 přistavěna předsíň, v roce 1850 nově upravena věž, sklenuta loď a pořízena kruchta (upravena v roce 1893), přistavěna jižní vstupní předsíň, vydlážděna podlaha mramorem. V 90. letech minulého století byla nahrazena břidlicová střecha plechovou.

V 19. století prošel velkými úpravami i interiér, který má neorománský charakter. Hlavní oltář z roku 1891 a kazatelna byly vyhotoveny podle skic opavského umělce Paula Assmanna, který realizoval i dnes již přemalované fresky na klenbě. Oltářní plátno s obrazem sv. archanděla Michaela je z roku 1851 od A. Sperlicha. Varhany z roku 1893 jsou od firmy Rieger - Kloss z Krnova. Ve věži jsou dva zvony, menší od firmy Hiller z Brna z roku 1920, větší od firmy Herold z Chomutova z roku 1923. Funkční věžní hodiny vyhotovila v roce 1926 firma Beitel z Moravského Berouna.

Obraz svatého Václava na koni z roku 1938 přivezli noví osadníci z Volyně po 2. světové válce. Největším pokladem byla neobvyklá, dřevěná 138 cm vysoká socha Panny Marie (náleží k vzácnému ikonografickému typu takzvané Madony v růžovém věnci), kterou označují za Hrozovskou madonu z doby kolem roku 1500, která je dnes ve sbírkách Slezského zemského muzea. Její volná kopie od albrechtického řezbáře Petra Chorovského je od roku 2009 součástí výzdoby interiéru kostela díky sbírce místních nadšenců, organizované občanským sdružením Královský stolec.

Areál hřbitova, rozkládajícího se kolem kostela, vymezuje a chrání kamenná hradba s opěrnými pilíři a zbytky omítky o tloušťce kolem 80 centimetrů, s brankou a branou mezi omítanými pilíři spojenými stříškou. Součástí zdi je márnice z roku 1850. Je poslední dochovanou obrannou zdí na Osoblažsku. Pravděpodobně pochází ze 16. století, ale může mít i starší gotický původ. V roce 2004 byla opravena.

ĽUBICA MEZEROVÁ