Kostel Navštívení Panny Marie je v Rýmařově známější pod názvem Kaple V Lipkách. Reprezentuje jednu z nejhodnotnějších barokních sakrálních staveb na Moravě. Centrální zvenku jednoduchá stavba oválného půdorysu s hladkou omítkou je završena mohutnou kuželovitou střechou a lucernou.

Výraznější barokní prvky má pouze výzdoba šambrán oken a portálu vstupu. Vysoko nad vstupem a oknem nad ním je umístěno sousoší sv. Anny Samotřetí.

Kontrastně k fasádě působí bohatý barokní interiér s neobvyklým ochozem kolem obvodové zdi. Uprostřed stojí čtyři masivní sloupy s umělým mramorem, do nichž je směle opřena klenba. Na klenbě a stěnách jsou fresky znázorňující výjevy z Kristova života a ilustrace veršů modlitby k Panně Marii Salve Regina (Zdrávas Královno).

Doplňují ji oválné medailony světců, ochránců před morem a živelnými pohromami. Přímo nad vchodem je namalována vůbec jediná samostatná Handkeho nástropní malba, zobrazující glorifikaci Panny Marie. Monumentální hlavní oltář se sochami zemských světců zdobí velký obraz Navštívení Panny Marie, který také namaloval J. K. Handke v roce 1724. Kromě hlavního oltáře je v kapli mimořádně zdobná kazatelna a boční oltáře (sv. Anny, sv. Antonína Paduánského, sv. Jana Nepomuckého a čtrnácti pomocníků), pořízené v letech 1841 až 1844 z darů dobrodinců.

Kaple vznikla z nadace Ernestíny Ditrichštejnové na místě starší dřevěné stavby a v sousedství poustevny. Základní kámen kaple byl položen koncem roku 1710 a v roce 1715 byla dokončena včetně výmalby. Autorem projektu a stavitelem této neobyčejné kaple byl Friedrich Hös(s)ler z Rýmařova.

Freskovou výzdobu realizoval olomoucký malíř Ferdinand Naboth, rodák z Janušova, a jeho tovaryš Jan Kryštof Handke z Janovic, který fresky dokončil po mistrově smrti v roce 1714. V roce 1718 byly v kapli instalovány varhany. Nad hlavním vchodem byl po roce 1721 umístěn alianční znak donátorů kaple hraběte Aloise Harracha a jeho druhé ženy Marie Arnoštky z Gallasu. V roce 1883 zasáhl požár šindelovou střechu a zničil starší cibulovou barokní zvoničku.

V malém parku před kaplí jsou umístěny plastiky Panny Marie Immaculaty z roku 1774, Ukřižování z roku 1812 a kříž.

ĽUBICA MEZEROVÁ