Středeční seriál Deníku: Domy s historií

Kostel leží přibližně ve středu dlouhé horské obce Ludvíkov pod Pradědem a představuje jednolodní zděnou architekturu z let 1792 až 1793 se sakristií za oltářem a přistavěnou věží a vstupnou předsíní. Vysvěcen byl 4. září 1793. Vnitřní prostor je zaklenut plochým stropem na fabionech; celý kůr na sloupech je dřevěný.

Kostel postavil na náklady občanů obce Ludvíkova a správce hamru Petera Dössnera tesařský mistr Johann Eichler. Byl upravován v 60. letech 19. století, kdy obdržel novou střechu, v roce 1887 novou dlažbu, dveře, zařízení. Po požáru v roce 1889 byla obnovena výmalba a střecha. V letech 1906 až 1909 a 2009, 2010 byla uskutečněna celková obnova kostela.

Při poslední obnově byla věnována pozornost celému kostelu i vnitřnímu zařízení, které bylo stejně jako zajímavé nástěnné malby rokokového charakteru zrestaurováno.

Nedaleko od kostela se nachází obecní hřbitov založený společně s kostelem v roce 1793, do té doby byli mrtví z Ludvíkova pohřbíváni ve spodní části hřbitova ve Vrbně pod Pradědem. Hřbitov obdélného půdorysu byl rozšiřován a upravován v letech 1862, kdy obdržel velký ústřední kříž a 1869, kdy byl rozšířen, byla postavena ohradní zeď a márnice.

V roce 1872 bylo postaveno schodiště a rozšíření a úpravy byly uskutečněny podle projektu vranského Ferdinanda Ullricha v roce 1900. Poslední opravy uskutečnila obec v roce 2009. Mimořádně dekorativní litinové náhrobky završené Ukřižováním jsou výrobky místních železáren.

Ľubica Mezerová