Středeční seriál Deníku: Domy s historií

Plochostropý sálový barokní kostel byl postaven roku 1756 mistrem Kuhnem, věž je dílo klempířského mistra Ignatze Fitze z roku 1777.

Tato stavba údajně nahradila kamenný kostel, který zde stával již od 15. století. Podle zpráv měl být zbořen roku 1646 a poté zde do roku 1688 stál kostel dřevěný.

Bronzová secesní plastika v životní velikosti, která stojí před kostelem po jeho levé části od vstupního portálu, je dílem sochaře T. Khuena. Uvnitř interiéru kostela se nachází klenot v podobě varhan. Relativně malý typ hudebního nástroje je nejstarším kusem v celém regionu.

Starší se nacházejí až v Olomouckém kraji.