Kostel byl postaven v letech 1883 až 1887 podle projektu městského architekta Hermanna Grunnera, představitele významné bruntálské stavitelské rodiny. Jednolodní kostel je postavený v neogotickém stylu jako majestátný chrám s opěrnými pylony po stranách, mezi kterými propouští světlo vysoká okna s barevnými vitrážemi.

V půdorysu je to obdélník, zakončený presbytářem z jedné strany a vysokou věží nad vstupem z druhé strany. Interiér kostela je prostý, důležitou roli má samotná architektura se zajímavými detaily, například dřevěným kůrem a jednoduchými lavicemi. Přepážkou je oddělený samostatný zimní sál.

V roce 1930 byl pod kněžištěm zřízen sál, určený pro shromažďování evangelické obce. Tento byl později využíván i pro jiné kulturně společenské aktivity. Po úpravě silnice a zatrudění ústí rybníka, byl a je sál neustále podmáčen a vlastně jej nelze již využívat. Od poloviny 20. století patří kostel Československé církvi husitské, která jej využívá k bohoslužebným účelům.

Karel Benjamin Schneider také nechal postavit v roce 1903 vedle kostela evangelickou faru. Po svém odchodu z Bruntálu nechal evangelické obci značný fond, ze kterého se výnosem přispívalo na pokrytí církevních potřeb.

Ľubica Mezerová