Nenápadnou drobnou neogotickou zděnou stavbu postavil v roce 1883 Gustav Czech mladší, zřejmě místo starší barokní a v té době již zbořené kapličky, na nedalekém pozemku u mlýna.

Kaplička je postavená na klíčovém místě u hlavní silnice, náhonu a parkovém areálu hotelu Slezan. Její půdorys je tři krát tři a půl metru. Vysoká střecha byla původně krytá břidlicí. Neobvyklé jsou snížené překlady oken a dveří pod vysokými neogotickými oblouky, což by nasvědčovalo skutečnosti, že původně byla okna i dveře neogotických tvarů.

Okna jsou krytá zdobnými kovanými mřížemi. Trojúhelníkovou niku nad dveřmi orámovanými pilastry dnes znova zdobí kříž. Vnitřní zařízení dnes představuje pouze jednoduchý klasicistní bílý oltář se sochou Panny Marie a květinovou výzdobou. Původně byly na stěnách kapličky i obrazy světců.

Nedaleko kapličky stojí dřevěný kříž s malovaným Ukřižovaným a památnými stromy.

Ľubica Mezerová