Kaple představuje sálovou dřevěnou stavbu s vysokým sanktusníkem nad vstupem. Originální dřevěná roubená konstrukce jednolodní stavby s předsíní a pravoúhlou sakristií v jedné ose je postavená na kamenné podezdívce.

Valbové dvoustřeší je kryté stejně jako sanktusník dřevěným šindelem. Jedinečně je pojatý i interiér stavby, kde převládají prvky art deco a kubizmu ve všech detailech: stropy, stěny, lavice, lustr, oltář, kropenka…

Kaple byla postavena v roce 1930 vrbenským stavitelem Josefem Nietschem podle projektu architekta Alfonse Petera. Výzdobu navrhl akademický malíř Erich Hürden, člen vídeňské Akademie výtvarných umění, působící v Karlově Studánce. Fundátory kaple byli kardinál Bertram z Vratislavi a velmistr Řádu německých rytířů Norbert Klein.

O kapli se od roku 1945 starala paní, se kterou jsem se seznámila až koncem 90. let 20. století a mrzí mě, že si nemohu vzpomenout na její jméno, ale v té době již byla starší a nemocná, chodila velmi shrbená. Všechen čas, úspory a peníze z důchodu věnovala celou tu dobu péči o kapli sv. Hedviky, čímž ji pomohla zachránit před zloději a vandaly.

Ona nám umožnila si tento skvost moderní sakrální architektury prohlédnout a zdokumentovat, abychom mohli vyhotovit podklady pro zapsání do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Tehdy byl v kapli ještě původní oltář a v sakristii dřevěná polychromovaná soška Panny Marie Immacculaty (viz fotografie níže). Jaké bylo naše překvapení, když nás po několika letech navštívila se žádostí o pomoc, protože soška zmizela.

V sakristii původně byla dřevěná polychromovaná soška Panny Marie Immacculaty. Několik let poté, co vznikla tato fotografie, soška zmizela. Podaří je ji ještě někdy vypátrat? foto: archiv

A podle jejich slov jí nový správce řekl, že tam žádná nebyla a do kaple ji více nevpustil. Paní o několik měsíců později umřela. Pokoušeli jsme se sochu najít, ale nepovedlo se nám to, tak uveřejňuji alespoň její černobílou fotografii, kterou jsme tehdy pořídili. Kaple byla opravována na počátku 21. století, kdy byl i původní oltář nahrazen moderním obrazem. Ke kapli vede dřevěné schodiště a vedle ní stojí dřevěný kříž.

Ľubica Mezerová