Toto stěhování je součástí procesu přeměny pobytových sociálních služeb, jehož cílem je, aby lidé bydleli v domácím prostředí. Obyvatelé nového areálu mají k dispozici obývací pokoje, kuchyň a sociální zázemí, které je upraveno pro potřeby uživatelů s omezenou schopností pohybu. Klienti mohou trávit svůj čas v areálu se zahradou s lavičkami a altánem.

„Těší mě, že se další hendikepovaní lidé mohli přestěhovat „do svého" a žít kvalitnějším a důstojnějším životem. To vše díky procesu transformace pobytových sociálních služeb, do kterého jsou zapojeny všechny příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, které poskytují sociální služby více než tisícovce lidí se zdravotním postižením.

V rámci tohoto procesu se už přesunuli do domácího prostředí klienti ze zámku Hošťálkovy, Jindřichova ve Slezsku, Nové Horky nebo klášterní budovy organizace Marianum," uvedl Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje.

A jaké výhody má pro klienty tento nový způsob bydlení a života? „Před výstavbou nového domova žilo osmnáct lidí s postižením v prostředí zámku, které nevyhovovalo běžným návykům občanského života. Zámek disponuje velkými pokoji a prostorem.

Tří i vícelůžkové pokoje neměly vlastní sociální zázemí, toalety a koupelny, které byly pouze na daném patře a společné. Smyslem změny bylo umožnit lidem s postižením žít život v samostatných domácnostech, v menších komunitách a s podporou, která bude odpovídat jejich potřebám," vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální záležitosti Svatomír Recman.

Stavba areálu se dvěma třípodlažními domky za zhruba 26 milionů korun odstartovala v roce 2014. Čtrnáct milionů korun se kraji podařilo získat z Regionálního operačního programu, šest milionů korun doplatil ze svého rozpočtu.

Co je Zámek Dolní ŽivoticeOrganizace Zámek Dolní Životice je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Poskytuje sociální služby dospělým lidem s kombinovaným postižením, kteří vyžadují různou míru podpory.

Proces transformace organizace již přinesl vytvoření nových komunitních služeb a to chráněného bydlení v Moravici, Vítkově, Budišově nad Budišovkou pro celkem 41 osob a podpory samostatného bydlení v Budišově nad Budišovkou pro 8 osob se zdravotním postižením.

Gabriela Mathiasová