Z nadačních prostředků by domov zřídil kancelář či vlastně pobytovou místnost přímo v centru města, která by seniorům sloužila pro jejich činnost a nejrůznější aktivity.

„Zároveň by se zde senioři z města, pro které je do Mnichova daleko, mohli informovat o dění v domově, mohli by si nechat poradit v oblasti sociální péče a podobně,“ doplnil ředitel domova Jan Vavřík.

Už teď domov tyto služby seniorům poskytuje, většinou však pouze telefonicky, což osobní kontakt nemůže úplně nahradit. „Mít jakousi svou pobočku přímo ve městě pokládáme za velmi důležité. Radu a pomoc by tady mohli najít nejen senioři, ale také jejich rodinní příslušníci.

Chceme postupovat v úzké spolupráci s městem, se kterým máme velmi dobré vztahy. Vše ale zatím závisí na penězích, odhodlání nám nechybí,“ sdělil ředitel Jan Vavřík.

Vrbenský domov pro seniory nechce vymýšlet již vymyšlené. Svým podmínkám přizpůsobil model, který se už nějakou dobu osvědčuje a slouží seniorům v jiných městech. Rozšířený je třeba na jižní Moravě.

(lok)