Od prosince 2014 do února 2016 řídila akciovou společnost Domov pro seniory GrandPark v Havířově. Podle životopisu, který zveřejnila na sociální síti, se podílela na budování zařízení, otevření a zahájení činnosti, měla na starosti servis, nábor zaměstnanců, tvorbu dokumentace… Předtím byla zaměstnána necelý rok v příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, rok pracovala jako vedoucí odboru školství a kultury, a tři roky jako vedoucí oddělení sociálních služeb na Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Má zkušenosti s přípravou projektů financovaných z prostředků EU a pět let pracovala jako obchodní manažerka.

„Vítězka byla členy výběrové komise stanovena jednomyslně. Uchazečku, kterou komise doporučila, jmenovala rada města do funkce nové ředitelky s účinností od 1. listopadu 2017,“ informoval František Fojtík, vedoucí sociálního odboru krnovského městského úřadu, který od dubna domov provizorně řídí. V dubnu byla odvolána ředitelka Hana Šutovská, město odvolání zdůvodňovalo přetrvávajícími problémy.

Důvodem, proč se na jméno nové ředitelky nebo ředitele čekalo půl roku, je to, že výběrové řízení proběhlo nadvakrát.

„V prvním termínu se přihlásilo pět uchazečů, z nichž však pouze dva splňovali podmínky vyhlášené zadavatelem, městem Krnovem. Výběrová komise doporučila výběrové řízení opakovat s tím, aby se podmínky pro uchazeče zmírnily. Šlo zejména o podmínku pracovní zkušenosti v oblasti sociálních služeb. Komise s ohledem na obtížnost funkce nechtěla vybírat pouze ze dvou uchazečů,“ vysvětlil František Fojtík.

Podruhé byl o výběrové řízení podstatně větší zájem. Přihlásilo se 12 uchazečů. „Šest z nich by přitom splňovalo i přísnější kritéria vyhlášená v prvním termínu výběrového řízení. K ústním rozhovorům před komisí bylo pozváno sedm uchazečů, šest z nich se zúčastnilo, jeden z výběrového řízení odstoupil,“ doplnil vedoucí.

Doporučená uchazečka podstoupila mimo jiné také profesní psychodiagnostiku. Dalším opatřením, kterým si chtějí radní pojistit, aby domov „šlapal“ bez problémů, je zřízení dozorčí rady. „Zřízení dozorčí rady navrhl radní Libor Nowak. Rada bude působit jako samostatný, nezávislý, kontrolní a iniciativní orgán. Jde o analogii se školskými zařízeními.

Existence dozorčích rad u příspěvkových organizací obcí a krajů je ojedinělou záležitostí v rámci ČR. Ne tak v neziskovém sektoru, kde zakladatelé nějakou formu kolektivních dozorčích orgánů volí, například dozorčí rady oblastních Charit a podobně,“ uzavřel František Fojtík.