Velmi teplý letní týden nepřinesl žádné podstatné změny ve spektru ani koncentraci pylových alergenů v ovzduší. Objevovalo se středně velké množství vzdušných alergenů. Stále dominuje pyl trav – koncentrace v Moravskoslezském kraji zatím nenaznačuje doznívání jeho sezony.

Koncentrace pylu merlíkovitých, jitrocele a šťovíku se drží na stejné úrovni. Vytrvale narůstá množství pylu minimálně alergizující kopřivy. Koncentrace spor vzdušných plísní zůstává dlouhodobě velmi vysoká. V nejbližším období se neočekávají výraznější změny ve skladbě pylových alergenů v ovzduší.

Koncentrace spor vzdušných plísní bude nadále velmi vysoká. U vnímavých osob může být příčinou alergických problémů. Ojediněle se mohou objevit první pylová zrna pelyňku.