Strávit kus prázdnin či dovolené v romantickém prostředí podhůří Jeseníků, najít nové přátele a hlavně přiložením ruky kdílu pomoci zachránit kulturní dědictví evangelického hřbitova. Takovou motivaci mají účastníci mezinárodního workcampu na České Vsi. Zaniklý hřbitov před válkou býval místem posledního odpočinku německy hovořících evangelíků. Tentokrát bude tábor probíhat od 25. srpna do 2. záři.

„Letos nás čeká velký úkol. Díky příspěvku Nadace Via ve výši padesáti tisíc korun se můžeme pustit do opravy hřbitovní márnice,“ prozradil Pavel Kuča, spoluzakladatel tradice letních pracovních táborů v České vsi.

„Dobrovolníci se stále mohou hlásit prostřednictvím mailu jednotlivým vedoucím. A nemusejí se bát, že je zde čeká jen dřina. Práce každý zastane podle svých sil, a účastníky čekají i nějaké ty výlety do okolí, koupání či posezení u táborového ohně,“ doplnil Kuča.

Dobrovolníci opraví i přístupové cesty

Kromě opravy márnice, která bude prováděna pod odborným dohledem, čekají na dobrovolníky terénní úpravy přístupových cest, oprava obvodové zdi, lepení náhrobků, retušování nápisů a samozřejmě běžná každoroční údržba, sekání trávy a podobně. Přestože letní pracovně pobytové tábory jsou organizován zejména pro mládež, na věku dobrovolných zachránců hřbitova nezáleží.

Všichni, kteří mají chuť, mohou organizátory workcampu oslovit česky i německy na e-mailových adresách. Česky se mohou obracet na Jiřího Rieznera a Pavla Kuču j.riezner@post.cz, pavel.kuca@centrum.cz a německy na Horsta Kallera: horst-kaller@web.de.

Během prvního ročníku záchranných prací dobrovolníci vroce 2006 ošetřili stromy, vyřezali nálety a vyzvedli ze země ležící náhrobní kameny, které očistili a zdokumentovali. Od té doby se scházejí každoročně vrůzném složení, aby vprojektu záchrany hřbitova pokračovali. Jde o nejlépe dochovanou památku na zapomenutou komunitu německých evangelíků, kteří na Krnovsku celá staletí odolávali vlnám rekatolizace.

„V 70. letech 20. století byly zbourány lutherské kostely ve Vraclávku i v Holčovicích, a také kalvínský kostel ve Spáleném. V 90. letech 20. století byly odvezeny a zničeny německé náhrobní kameny z evangelického hřbitova v Holčovicích a z katolického hřbitova v Hynčicích. Jsem moc rád, že se nám tuto tendenci rušení památek na německé obyvatelstvo podařilo díky nadšencům obrátit," vysvětlil význam hřbitova Pavel Kuča.

Nová Ves (německy Neudörfel) byla založena roku 1578 německými kolonisty. Sudetoněmecké obyvatelstvo odtud muselo odejít po válce roku 1946. Dnes už zde žijí pouze chalupáři, většinou z Ostravska. V 70. letech byla osada přejmenována na Českou Ves. (voz)