Dobrovolníci, kteří ve svém volném čase docházejí za pacienty do nemocnic, ukazují, že na tom se starostlivostí o potřebné zase tak špatně nejsme.

Zpříjemnit pobyt pacientů v nemocnici, pomoci jim zapomenout na bolest a trápení to jsou jen některé z cílů, které chtějí splnit dobrovolníci, docházející za pacienty do nemocnic.

„Pro spoustu pacientů je nejdůležitější jen jejich přítomnost. Že jim věnují kousek svého času, že si je vyslechnou, povykládají si s nimi, zahrají nějakou společenskou hru, zazpívají, přečtou úryvek z knihy nebo denního tisku," popsala Veronika Fofová, vedoucí střediska Slezské diakonie Benjamín v Krnově.

Kromě toho hrají dobrovolníci také roli jakéhosi prostředníka mezi nemocničním prostředím a okolním světem. Po dohodě s personálem jej mohou vzít na procházku, zajdou s ním do kantýny anebo pro drobný nákup.

„Já jsem se pro dobrovolnictví rozhodla především z toho důvodu, že si dokážu představit, jaké to asi je, když je člověk upoután na lůžko a nemá si třeba i celý den s kým popovídat. Má rodinu třeba někde daleko nebo za ním rodina nějak pravidelně nechodí. Tihle lidé si také rádi popovídají a určitě je potěší i návštěva od někoho, kdo je ochoten mu aspoň tu hodinku věnovat," vysvětluje své motivy Michaela Kubišová, která za pacienty dochází na interní oddělení krnovské nemocnice.

Všechno to začalo v Krnově

Dobrovolníci začali v krnovské nemocnici působit od května 2012, jako první se začalo docházet na místní interní oddělení. „Velmi důležitá byla ze začátku naší dobrovolnické práce podpora od vedení nemocnice, a hlavně otevřené dveře a pozitivní přístup od pracovníků z interního oddělení," vysvětluje Veronika Fofová.

Obětavá žena dodává, že dobrovolnictví bylo nabídnuto i jiným oddělením, ale jediná interna zareagovala vstřícně. Na podzim 2012 se na dobrovolnické centrum obrátil Petr Popek z nemocnice ve Městě Albrechticích se žádostí o rozšíření programu na oddělení lůžek sociální péče.

Protože je financování programu závislé na dotacích udělovaných Ministerstvem zdravotnictví (MZ), museli si v albrechtické nemocnici ještě chvíli počkat. Rozšíření programu na oddělení sociálních lůžek zapracovalo centrum do žádosti na rok 2013 a po jejím schválení a domluvě s Petrem Popkem a dalšími pracovníky oddělení bylo dobrovolnictví v albrechtické nemocnici zahájeno od května loňského roku.

„Určitě přítomnost dobrovolníků v naší sociální službě uživatelům pomáhá a prospívá. Přece jen, jsou to lidé z prostředí mimo naši organizaci, kteří do služby přinášejí další pozitivní energii a pomáhají uživatelům vyplnit volný čas. Nejvíce dobrovolníci dochází k uživatelům, kteří nemají tak časté návštěvy svých rodinných příslušníků," řekl Petr Popek, vedoucí pracovník oddělení lůžek sociální péče nemocnice ve Městě Albrechticích.

Zatím deset dobrovolníků

Dobrovolníci jsou nemocnicím a pacientům k dispozici samozřejmě zcela zdarma. Veškeré náklady spojené s programem hradí Slezská diakonie v Krnově.

Jedná se především o pojištění dobrovolníků, materiál pro jejich práci i další náklady spojené s realizací programu. Momentálně působí v dobrovolnickém centru celkem deset lidí, z toho čtyři na krnovské interně a šest na oddělení lůžkové péče v Albrechticích.

Jan Pirkl