Díky fotografickému spolku Člověk a Víra se v neděli v Pehřimovech konala slavnostní bohoslužba.

Pelhřimovy na česko-polské hranici vylidnil odsun německých obyvatel. Trvalé osídlení se už nikdy nepodařilo obnovit. Na sedmdesát domů bylo zbořeno. Gotický kostel byl v havarijním stavu a jeho střecha se v roce 2005 zřítila, ale díky iniciativě ekologů z Hnutí Duha Jeseníky se ho podařilo zachránit a postupně opravit.

Budoucí architekti na přelomu června a července 2021 zase vyrazili na Osoblažsko, aby společně tvořili v zaniklé sudetské vesnici Pelhřimovy.
Budoucí architekti oživují tvorbou zaniklou vesnici Pelhřimovy

Dnes kostel slouží k pořádání kulturních akcí, seminářů, workshopů a táborů. Jeho současný majitel Hnutí Duha Jeseníky chová úctu a respekt k původní náboženské funkci kostela. Mše byla také pro Duhu splněným přáním.

„Ať už tady pobýváte v rámci soustředění spolku Člověk a Víra, jste tu někde na chalupě, nebo jste přijeli, když jste se dozvěděli, že v Pelhřimovech bude mše, všichni se tu chceme setkat s Ježíšem. Všichni máme radost, že nám bylo umožněno slavit tady mši po 75 letech, a uvědomit si, že v každém kostele utváříme živé společenství Ježíšových učedníků,“ přivítal věřící v zaplněném kostele kněz ostravské katedrály Jan Plaček.

Kostel sv. Jiří v zaniklé vsi Pelhřimovy na Osoblažsku byl opět plný věřících. Bohoslužba zde byla sloužena díky iniciativě spolku křesťanských fotografů Člověk a Víra.Kostel sv. Jiří v zaniklé vsi Pelhřimovy na Osoblažsku byl opět plný věřících. Bohoslužba zde byla sloužena díky iniciativě spolku křesťanských fotografů Člověk a Víra.Zdroj: Deník/František Kuba

V přímluvách se věřící modlili za zesnulé, kteří po staletí žili v Pelhřimovech a v tomto kostele se setkávali. Děkovali za usmíření mezi národy a těm, kteří se starají o záchranu a údržbu kostela. Modlili se také za ty, kteří Pelhřimovy opouštěli nedobrovolně, ve spěchu a často i v nenávisti. Víra pomohla překonat staré křivdy.

Před bohoslužbou bylo nutné odklidit na kraj spoustu stavebního materiálu, protože Hnutí Duha Jeseníky kostel neustále zvelebuje a opravuje pomocí dobrovolníků. Vnější i vnitřní omítky už jsou z větší části hotové, takže letos by měly přijít na řadu podlahy.

Národní cyrilometodějská pouť na Velehradě 5. července 2021.
Dny lidí dobré vůle: Na Velehradě se zrodila naše historie, hřímal kardinál Duka

Hlavní workcamp se v Pelhřimovech odehraje 8. až 15. srpna. Právě zde skončil workshop architektů, takže zajímavé prkenné konstrukce v Pelhřimovech označují místa, kde stávaly domy.Spolek křesťanských fotografů Člověk a víra poprvé objevil polorozpadlý pelhřimovský kostel náhodou při cyklistickém výletu asi před dvaceti lety. Spolek letos pořádal setkání fotografů v nedalekém Bohušově, a tak se zrodil nápad zorganizovat v Pelhřimovech slavnostní mši.

Porovnejte železniční modely s realitou. Takto vypadá nádraží Bohušov ve skutečnosti a stodvacetkrát zmenšené.
Železniční modeláři na Osoblažce: Vagonky spojují spřáhlíčka

„S novými technologiemi se i církev musí učit pracovat; podobně jako přijala film či televizi, dnes využívá internetu a sociálních sítí. Obraz však zůstává stále tím, co lidi velice oslovuje. Už to nejsou zdlouhavě a pečlivě vytvářené složité malby. Jednou z možností zobrazení je fotografie,“ ocenil přínos spolku Člověk a Víra Dominik kardinál Duka arcibiskup pražský a primas český.

Podle místních pamětníků při poválečných pokusech o dosídlení pár let žilo v Pelhřimovech několik českých rodin. Byli mezi nimi také zbožní Volyňští Češi, takže je možné, že poslední mše byla v kostele sloužena pár let po válce. Jestli od poslední mše uplynulo 75 nebo 70 let není rozhodující. Nejdůležitější je, že se podařilo připomenout náboženskou funkci zachráněného gotického kostela.