Kvůli červnovým silným bouřím v tamních lesích vyhlásil Městský úřad Rýmařov od 15. srpna zákaz vstupu veřejnosti do lesů v části lesních porostů spravovaných Lesy ČR, Lesní správou Janovice.

Bouře poškodila přibližně padesát tisíc kubíků dřeva a tam, kde se vichřice prohnala, zůstaly popadané a přelámané převážně listnaté stromy. Zákaz vstupu platí proto, že není vyloučen další pád stromů. Podnik Lesy ČR nyní intenzivně pracuje na likvidaci a odstranění kalamity.

Zákaz vstupu platí předběžně do 15. listopadu.