Město Bruntál v minulosti obepínaly hradby. Dovnitř se dalo vstoupit třemi branami. Pozůstatky opevnění lze najít v zámeckém parku a připomíná je i stará bašta mezi Partyzánskou a Květnou ulicí.

I když na místě starých hradeb je už nová zástavba, tři historické brány nyní připomínají informační tabule.

„V místech, kde stály městské brány, instaloval Klub Za starý Bruntál tabulky s vyobrazením bran, a to po dohodě s majiteli objektů i s orgány památkové péče,“ řekl předseda Klubu Za starý Bruntál Pavel Rapušák.

Jižní Olomoucká brána stávala v místech dnešní Sladovny v dnešní ulici Dr. E. Beneše. Západní Niskou bránu připomíná tabulka na fasádě domu na Palackého náměstí a severovýchodní Krnovská brána bývala v místech dnešní budovy VZP v Revoluční ulici.

Na každé tabuli je nejen vyobrazení staré brány, ale i přibližný rok zbourání, bylo to zhruba mezi léty 1823 až 1826, podle mapy katastru už v roce 1836 neexistovaly.

Autoři tabulí si neodpustili jeden drobný žertík, je na nich i věta: Není hrazeno z EU.

„Někdo se tomu zasměje, jiný se nechápavě dotazoval, proč to tam je a co to znamená,“ podotkl Rapušák.

Věta je nejen reakcí na to, jak se nyní jakoby nic neudělá bez dotací Evropské unie, což pak připomínají pamětní cedulky takřka na každém rohu. Je to i konstatování, že klub připomínku tří bran pořídil ze svého a že podobná iniciativa nemusí být drahá.

Obrazy starých bran se podařilo najít mezi nejrůznějšími starými vyobrazeními města, barevný obrázek Olomoucké brány pochází až z muzea v německém Memmingenu.

„V německé literatuře je zmínka o tom, že v základech Krnovské brány byl nalezen kámen s vročením 1109,“ upozornil na další zajímavost Pavel Rapušák.

Bruntál si jako rok vzniku, kdy město dostalo městská práva, připomíná rok 1213.

Když hradby ztratily vojenský obranný význam a bránily rozšíření města, byly zbourány a materiál se použil na stavbu domů nebo na silnice.

Ilustrační foto.
Výstava grafik Malgorzaty Stanielewicz a Josefa Odrášky ve Flemmichově vile