Dobrovolníci ve Městě Albrechticích navážou na práci svých loňských předchůdců, kteří testovali jak obnovit les na vytěžených holinách výsevem semen břízy místo předpěstovaných sazenic stromů. První polovina dobrovolníků začne ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR už zítra. V polovině srpna budou pak jejich kolegové pokračovat v lesích v majetku Města Albrechtic.

Praxe ukazuje, že bříza je při současné krizi českého lesnictví pro své malé nároky a odolnost velmi vhodnou přípravnou dřevinou.

Bříza může na holinách rychle zajistit půdu proti rozpadu a erozi. Zajišťuje tak podporu pro další stromy, které vyrůstají v jejím stínu.  V parnu na rozsáhlých holinách bez stínu je totiž naděje na přežití cílových dřevin, jako je buk či jedle, výrazně snížená.

Donedávna přitom považovali lesníci břízu za plevel a z pasek ji vyřezávali, aby uvolnili prostor smrkům. Letošní Týdny pro les jsou již 22. ročníkem pracovně-vzdělávacího programu, který Hnutí DUHA pořádá během léta po celém území ČR od Bílých Karpat až po Šumavu. Akce kombinuje prvky vzdělávání, výchovy a osvěty s praktickým zapojením účastníků do konkrétních aktivit pro ochranu přírody a krajiny.

Týdny jsou součástí výzvy Zachraňme lesy, která mimo jiné prosazuje systematickou přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem odolnější, druhově i věkově pestré lesy.

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu, řekla: „Týden pro les a divočinu jsme v loňském roce připravovali ve Městě Albrechtice poprvé a letos na něj navazujeme. Překvapil nás však obrovský zájem účastníků. Na obou turnusech máme zcela zaplněné kapacity a evidujeme i velké množství náhradníků. Do Albrechtic se tak sjedou účastníci z různých koutů naší země. Snad si ze své účasti odvezou nové znalosti a zkušenosti využitelné i v jejich okolí.“

Jiří Beneš, vedoucí srpnového turnusu Týdnů pro les, doplnil: „Společně s dobrovolníky budeme napravovat špatné rozhodnutí minulých generací, které výrazně upřednostňovaly výsadbu smrků na nevhodných stanovištích. Zaměříme se na péči o již rostoucí listnáče a také budeme pokračovat v obnově kalamitních holin vyséváním semen břízy, s čímž jsme započali už loni. Tento způsob zalesnění je velmi efektivní. Nabízí nízké až nulové náklady na pořízení sadebního materiálu a vysoká odolnost a rychlé odrůstání břízy zajistí cílovým dřevinám vhodné mikroklima k růstu. Bez nutných změn lesního zákona požadovaných výzvou Zachraňme lesy za pár let přijde práce stovek dobrovolníků vniveč.“