Zatímco volby do horní komory Parlamentu České republiky, tedy do Senátu, voliče příliš netáhnou, u takzvaných komunálních voleb, z nichž vzejdou starostové a starostky, bývá volební účast podstatně vyšší.

Ti netrpěliví mají možnost volit už od pátku 15. října od 14 hodin, kdy se otevřou všechny volební místnosti. Volební místnosti se dnes uzavřou ve 22 hodin a znovu se otevřou v sobotu 16. října v 8 hodin. Ve 14 hodin volby skončí, volební místnosti se definitivně uzavřou a členové volebních komisí začnou počítat.

Volba do Senátu je jednoduchá. Každý kandidát z různých politických stran či seskupení má svůj samostatný hlasovací lístek. Volič tedy vybere jediný hlasovací lístek se jménem kandidáta, který mu vyhovuje, a ten vhodí do volební urny.

Volba zastupitelů je trochu složitější. Mnozí mají ještě v živé paměti kroužkování z parlamentních voleb, které díky preferenčním hlasům pomohlo odstranit nepopulární politiky, přestože měli výhodnou pozici v čele kandidátky. Důležité pravidlo zní: v komunálních volbách kandidáty nekroužkujeme, ale křížkujeme! U politických stran i u jmen kandidátů jsou políčka pro křížkování.

Na volebních plachtách jsou jednotlivé strany a seskupení, případně samostatní kandidáti. Pod každou stranou a seskupením jsou vyjmenovaní kandidáti za tento subjekt. Volič má tři možnosti. Pokud učiní křížek u názvu strany, dává prakticky hlas každému člověku na kandidátce této strany. Může také křížkovat jména jednotlivých kandidátů napříč všemi subjekty. Nesmí ale zakřížkovat více jmen, než je celkový počet zastupitelů v dané obci či městě.

Třetí variantou je, že si volič vybere jednu stranu, kterou zakřížkuje, a doplní ji zakřížkovanými jmény napříč všemi kandidátkami. Například si vybere jednu stranu, zakřížkuje ji, a k tomu ještě vybere tři kandidáty ze tří různých stran. Tito tři kandidáti mají vaše hlasy jisté, a u zvolené strany dostanou vaše hlasy nejvýše postavení kandidáti, ale vypadnou tři poslední. Na konci zakřížkované strany vypadne tolik jmen, kolik sjte rozdal preferenčních hlasů jiným stranám. Hlasovací lístek, upravený jedním ze tří způsobů, volič vloží do obálky a vhodí do urny.

Volit může každý občan starší 18 let. Pokud se rozhodne pro volbu, měl by s sebou vzít doklad totožnosti, nejlépe občanský průkaz. Pokud jste neobdrželi hlasovací lístky do schránky, může si je vyzvednout přímo ve volební místnosti. Dá se očekávat, že výsledky I. kola voleb do Senátu budou známy již v sobotu odpoledne, možná kolem 17 nebo 18 hodin. Výsledky komunálních voleb by se měly objevovat až později večer.