Seznam plátců, jejichž celkový dluh na pojistném na zdravotní pojištění a penále činil k 31. lednu 2008 částku vyšší než jeden milion korun, zveřejnila i Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Mezi dlužníky se zařadily také osoby z našeho regionu. Jiří Šimčík z Krnova dluží podle údajů pojišťovny částku 1 012 355 korun. Firma Karton Moravský Beroun je rovněž ohromným dlužníkem, jen na zdravotním pojistném dluží 1 089 114 korun. Rýmařovská firma M & Morava, spol. s r. o., dluží VZP 1 544 204 korun. Josef Býma z Třemešné „nasekal“ u stejné pojišťovny dluh ve výši 1 725 194 korun.

Krnovská firma M.K.K. spol. s r. o., dluží 1 979 789 korun. Ivanka Jandová z Bruntálu již překonala magickou hranici dluhu, nezaplatila 2 039 178 korun. Jiří Kocourek z Krnova dluží VZP 2 244 038 korun. Těžko již vyrovná své nedoplatky UNIVERS, společnost s r. o., „v likvidaci“ s dluhem 2 354 397 korun. Jaromír Kupka z Úvalna 2 380 674 korun. PEGAS MORAVIA s r. o. „v likvidaci“ z Horního Města dluží 2 868 307 korun.

Rekordmanem je S.T.G. - STROJOSVIT, s r. o., z Krnova s dluhem 4 891 472 korun. V Rýmařově dlužili obyvatelé města k 31. prosinci 2007 jen na poplatcích za odpady radnici zhruba milion dvě stě sedmdesát tisíc korun. U běžných nájmů za pozemky to je asi padesát tisíc korun. „Konkrétní informace o dlužnících poskytovat nemůžeme. Na evidenci a vymáhání poplatku za odpady se podílí jedna pracovnice a v případě, že vyčerpá všechny pro nás dostupné prostředky, postupuje spis k vymáhání exekuční kanceláři, která dle smlouvy pro město zajišťuje vymáhání,“ řekl Martin Ondra, vedoucí finančního odboru Městského úřadu Rýmařov.

Radnice nyní připravuje závěrečný účet za rok 2007. Ze sto dvaceti bytů, které jsou ještě v majetku města Horního Benešova, patří mezi notorické neplatiče sedmnáct rodin, které dluží nad tři měsíční nájmy. „Situace se pomalu, ale stále lepší. Celkový dluh za byty činí zhruba 480 tisíc korun. Nejvyšší dluh dosahuje částky 125 tisíc korun,“ podotkl Josef Klech, starosta hornobenešovské radnice. Dluhy za popelnice jsou ve městě minimální, většinou se vyřeší do roka po lhůtě splatnosti. Z 2460 obyvatel neplatí kolem 20 až 25 osob. Neplatičům chodí upomínky, hrozí soudní příkaz či přidělení holobytů. Dluhy se zabývá odbor sociálních věcí.

Domácnosti se zadlužují i ve Vrbně pod Pradědem. „Dluh na poplatku za komunální odpad evidujeme po splatnosti do roku 2006 ve výši 386 tisíc korun a po splatnosti za rok 2007 ve výši 403 tisíc korun. S dluhy nakládáme ve smyslu zákona o správě daní a poplatků, od upomínky přes srážky z účtů, příjmů a podobně,“ shrnula Helena Kudelová, starostka tamní radnice, a dodala: „Jde bohužel o poplatek zatěžující jistě ne zcela spravedlivě všechny občany města, každý se totiž jinak staví ke snižování objemu komunálního odpadu ze své domácnosti, kdo třídí odpad nebo netřídí, výší poplatku zatím neumíme ,ohodnotit´. Obecně však náklady na likvidaci odpadu neustále rostou.“

Za byty dluží Vrbenští radnici něco přes dva miliony korun. Dluhy nad deset tisíc (týká se asi 70 nájemníků, dnes už i bývalých) jsou v různých stadiích řešení od podání žaloby až k exekučním řízením, případně již běží splácení srážkami z příjmů. „Není-li včas možná dohoda s nájemníkem, nezbývá než ukončit nájemní vztah co nejdříve. Nakonec to je možná svým způsobem lepší i pro dlužníka - zabrání se tím narůstání dluhu, který se může stát později téměř neřešitelným břemenem,“ vysvětlila Helena Kudelová. Úřad vede k nápravě důsledně neplatiče již při dlužné částce okolo deseti tisíc.

To na základě předchozích zkušeností. Dluh na nájemném městských bytů v Bruntále činil k 1. lednu 2008 celkem asi 9,1 milionu korun. Největší dluh dosahuje výše 145 tisíc korun. „Hospodářská správa řeší dlužníky celou řadou opatření, jde například o soudní žaloby na vyklizení bytu, na vydání platebního rozkazu, na nařízení exekuce a podobně a dále to jsou preventivní opatření, například uzavírání smluv pouze na dobu určitou,“ řekl mluvčí radnice Jiří Ondrášek.

Na nedoplatcích místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů registruje město Bruntál k 31. prosinci 2007 pohledávku v celkové výši zhruba 3,989 milionu korun, a to za období od zavedení tohoto systému, to je od poloviny roku 2001. „V případě nedoplatků ze strany poplatníků jsou zasílány nejdříve upomínkové složenky. Při nezaplacení jsou pak využívány právní nástroje dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Těmito nástroji jsou platební výměry a výzvy k zaplacení,“ informoval Jiří Ondrášek. Pokud i přesto lidé nezaplatí, je postupováno dle zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Zde již přicházejí v úvahu různé formy exekucí (například exekuce na účet, srážky z mezd, návrhy k soudnímu rozhodnutí prodejem movitých věcí).

Dluhy: tisíce soudních dražeb

Samotný výkon rozhodnutí soudu je svěřen do rukou soudních vykonavatelů. Soudní vykonavatelé jsou oprávněni provádět prohlídku jak dlužníka samotného, tak i jeho místností, skříní a dalších možných prostor, ve kterých by se mohli nacházet movité věci. Soudní vykonavatel má také právo vejít do bytu dlužníka za asistence zámečníka, pokud jeho majitel není doma, nebo z nějakého důvodu nechce otevřít.

„Tento postup se volí až v krajním případě. Je poslední možností, jak výkon rozhodnutí realizovat,“ uvedl soudní vykonavatel Miroslav Kaniak. Musí být vybaven průkazem soudního vykonavatele, který je opatřen jeho fotografií a pověřením soudního vykonavatele vystaveným předsedou okresního soudu. Podle Kaniaka příčinou více jak poloviny nařízených výkonů rozhodnutí prodejem movitých věcí jsou nedoplatky pro různé zdravotní pojišťovny na zdravotním pojištění a nedoplatky na sociálním zabezpečení.

Vzhledem k tomu, že soudní vykonavatelé nesmí dopředu dlužníkům sdělit, že se o ně zajímají, jsou vystaveni nepříjemnému chování z jejich strany. „Za svou praxi jsem se dosud naštěstí s fyzickým napadením nesetkal, i když v rámci našeho soudu k tomu došlo a věci byly následně řešeny trestním oznámením,“ podělil se o své zkušenosti pan Kaniak.

Je nutné vědět, že soudní vykonavatelé při výkonu své funkce požívají ochrany veřejného činitele. Zajištěné věci jsou pak prodávány v dražbách, které probíhají v budově soudu nebo na jiném vhodném místě. Opakují se po dvou až třech měsících. Movité věci se v dražbách nabízejí za třetinu odhadní ceny. O dražbách se zájemci mohou dozvědět z dražební vyhlášky, která musí být vyvěšena na úřední desce soudu i na úřední desce městského nebo obecního úřadu, v jehož působnosti bydlí dlužník. Vyhlášky jsou také na stránkách www.justice.cz.

Na území soudního okresu Bruntál bylo loni v souvislosti s úhradou dluhů fyzických a právnických osob soudem asi ve dvou a půl tisících případech nařízen prodej movitých věcí.