V průvodcích už dostala přezdívku Magické oko Jeseníků. Zájem veřejnosti budí nejen elektrárna obklopená půvabným horským prostředím, ale také její technické zázemí a mnohá prvenství.

Je vybavena největší reverzní vodní turbínou v Evropě o instalovaném výkonu 325 MW. Je elektrárnou s největším spádem v České republice – 510 metrů. Je vodní elektrárnou s největším celkovým instalovaným výkonem v ČR: dvakrát 325 MW.

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně zahájila provoz před 25 lety. Její nádrži s výhledem na Praděd se přezdívá Magické oko Jeseníků. Od července 2021 už zase láká turisty na exkurze.Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně zahájila provoz před 25 lety. Její nádrži s výhledem na Praděd se přezdívá Magické oko Jeseníků. Od července 2021 už zase láká turisty na exkurze.Zdroj: Deník/Andrea Martínková

Čtvrtstoletí v provozu

Elektrárnu netvoří jen nádrže, ale také strojovna a nejmodernější technologie hluboko pod zemí. Za 25 let provozu se vyrobilo na Dlouhých stráních přes 10 milionů megawatthodin elektrické energie. Z toho přečerpávací elektrárna vyrobila 9.972.999 Mwh a přidružená malá vodní elektrárna 10.697 Mwh.

Hlavním posláním elektrárny je udržovat stabilitu české přenosové soustavy a předcházet blackoutům. Dlouhé stráně jsou vlastně obrovský akumulátor energie. Větrné a solárních elektrárny vyrábí elektřinu když fouká a když svítí slunce. Vyrábí proud nahodile, ať už energii zrovna potřebujeme nebo ne. Když obnovitelné zdroje vyrobí nadbytek elektřiny, pro kterou momentálně není odběr, dokážeme ji na Dlouhých stráních „uskladnit“ na pozdější využití.

Je obdivuhodné, kolik překážek dokázali zdolat stavitelé Dlouhých strání. Původní plány bylo nutné během výstavby radikálně přepracovat a občas už měl smělý projekt namále.

„Výstavba elektrárny začala v roce 1978, ale v osmdesátých letech byla převedena do útlumového programu. V roce 1985 se rozhodlo o modernizaci původního záměru. Po roce 1989 se daly práce do pohybu opět naplno. Nejkritičtějším okamžikem výstavby byla havárie turbosoustrojí v červnu 1994, po níž se dokonce zvažovalo zastavení projektu. Po důkladné analýze se ale nakonec elektrárna dokončila a v roce 1996 postupně uvedla do plného provozu,“ přiblížil historii výstavby Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ.

Životní prostředí?

Zatímco dříve část ekologů Dlouhé stráně zatracovala, dnes už nikdo nepochybuje, že přečerpávací elektrárna vytvořila příznivé podmínky pro zelenou energetiku z obnovitelných zdrojů. Později její tvůrci začali sklízet uznání i v oblasti životního prostředí. Například převzali cenu hejtmana Olomouckého kraje za přínos pro životní prostředí.

„Ta cena patří všem, kteří před desítkami let elektrárnu vyprojektovali a postavili, ale i dnešním inženýrům a technikům ze Skupiny ČEZ a provozním zaměstnancům elektrárny. Díky nim prošly technologie v posledních letech rozsáhlou modernizací, která účinnost a tedy i prospěšnost našeho největšího vodního akumulátoru ještě zvýšila,“ řekl ředitel Vodních elektráren ČEZ Petr Maralík.

Energetici investují nejen do zvýšení účinnosti, ale také do spolehlivosti a bezpečnosti provozu. V posledních pěti letech byly v Dlouhých stráních proinvestovány stovky milionů korun. V uplynulé pětiletce došlo například k výměně obřího oběžného kola a k rozsáhlé rekonstrukci dolní nádrže. Ta byla vůbec poprvé od zahájení provozu elektrárny vypuštěná.

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně zahájila provoz před 25 lety. Její nádrži s výhledem na Praděd se přezdívá Magické oko Jeseníků. Od července 2021 už zase láká turisty na exkurze.Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně zahájila provoz před 25 lety. Její nádrži s výhledem na Praděd se přezdívá Magické oko Jeseníků. Od července 2021 už zase láká turisty na exkurze.Zdroj: Deník/Andrea Martínková

Novinka: vyšší hladina

Letošní novinkou bylo zvýšení provozní hladiny horní nádrže o 70 centimetrů. „To nám umožnilo zvýšení akumulované energie v horní nádrži z 3500 MWh na 3700 MWh. Je to velký přínos pro efektivní využívání nových obnovitelných zdrojů,“ vysvětlil mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol, jak zvýšení hladiny přispěje ke zvýšení stability v české přenosové soustavě.

„Za svou krátkou historii se Dlouhé Stráně staly oblíbeným turistickým cílem. Zavítalo sem už přes 1,2 milionu návštěvníků. Horní nádrž si každoročně prohlédne kolem 90 tisíc lidí a zhruba třetina z nich si nenechá ujít exkurzi v podzemí elektrárny," dodal Sobol s tím, že pokud fanoušci industriálních staveb zrovna nemají cestu do Jeseníků, mohou Dlouhé stráně navštívit virtuálně na webu http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-virtualni-prohlidky/.

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně zahájila provoz před 25 lety. Její nádrži s výhledem na Praděd se přezdívá Magické oko Jeseníků. Od července 2021 už zase láká turisty na exkurze.Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně zahájila provoz před 25 lety. Její nádrži s výhledem na Praděd se přezdívá Magické oko Jeseníků. Od července 2021 už zase láká turisty na exkurze.Zdroj: Deník/Andrea Martínková

Děti, znáte skřítky Enery?

Účastníkům exkurzí ČEZ nabízí také nový koutek pro děti s edukativní stěnou, která pomůže pochopit princip vodivosti nebo fungování elektrárny. Novinkou pro ty nejmenší je obkreslovací světelný stůl s motivem elektrárny a skřítků Enerů.

Prázdninové exkurze provází soutěž Za zelenou energií se Skupinou ČEZ. Dítě dostane tužku a kvíz, který v průběhu prohlídky vyplní podle nápověd. Děti se mohou těšit na odměnu a ani kvízový papír nepřijde nazmar. Z něj si děti můžou složit krabičku jako suvenýr.

„Těší nás možnost znovu otevřít Infocentrum návštěvníkům, ale stále musíme být obezřetní. Proto bude počet návštěvníků ve skupině omezen. Musí i nadále dodržovat platná preventivní opatření,“ zakončil šéf elektrárny Vítězslav Chmelař.