Před publikem složeným ze svých mladších spolužáků krátké říkanky či básničky s chutí zarecitovalo jedenáct odvážných děvčat:

Michaela Dlouhá, Kateřina Fiklíková, Denisa Kovalová, sestry Lucie a Monika Slivkovy, Veronika Pánková, Bára Zemanová, Zuzana Bučková, Kateřina Miczková, Taťána Kubaníková a Lucie Uhrová.

„Bohužel, prvotní zájem chlapců brzy opadl, nejspíš je odradila náročnost příprav na přednes v anglickém jazyce. Dalším důvodem poměrně malé účasti soutěžících bylo, že jsme z organizačních důvodů museli termín dvakrát přesunout.

Také nemoc některým zájemcům zabránila v jejich účasti,“ posteskly si učitelky Jana Hradečná a Martina Kopecká. Každá recitátorka po svém přednesu mladším spolužákům, kteří ještě nejsou v angličtině zběhlí, vysvětlila, o čem báseň vypráví.