Nejbližší obytná zástavba je od elektráren vzdálená téměř kilometr. Větrné elektrárny budou stát u silnice třetí třídy, která spojuje Dívčí Hrad s Hlinkou.

Povětrnostní podmínky na Osoblažsku jsou pro větrnou energetiku příznivé, stejně tak jako na polské straně hranice. Na polské straně hranice už funguje větrná farma Lubrza se dvěma desítkami "vrtulí", které jsou viditelné z Osoblažska.

Větrná farma Lubrza sice vznikne na polském území, ale kousek od hranic. Červené kroužky označují nejbližší sloupy s vrtulemi, které budou asi 650 metů od hranice a něco přes dva kilometry od zástavby Slezkých Pavlovic.
Větrníky nám postaví na dohled

Obyvatelé Dívčího Hradu vyjádřili obavy, zda rotory nezhorší televizní signál nebo signál mobilních operátorů. Při veřejném projednávání záměru oponenti vnímali vrtule jako zdroj hluku, narušení krajinného rázu i zdroj negativních vlivů na pohodu bydlení při výstavbě i provozu.

V rámci studií výpočty potvrdily, že hlukové limity nebudou překročeny. Nicméně k porušení současného rázu krajiny Osoblažska dojde.

Ilustrační foto.
Větrnou energii z Osoblažska hodnotí rozpačitě

Ornitologický posudek Radima Kočvary upozornil na výskat orla mořského.

„Lokalita opakovaného výskytu orla mořského a zejména jeho hnízdiště jsou důvodem k vyloučení výstavby elektráren v okruhu tří kilometrů od hnízda," uvedl ve svém posudku Kočvara.

Podle investora k ovlivnění orla mořského sice může dojít, ale nijak významně.

Starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk (vpravo) s místními občany nad územním plánem diskutuje o umístění dvou větrných elektráren firmy Ostwind. Ty mají vzniknout necelý kilometr od nejbližší obytné zástavby.
V Dívčím Hradu představili větrné elektrárny