Jak informovala Jitka Musilová z odboru výstavby a životního prostředí vrbenské radnice, na přechodnou dobu musí obyvatelé místních částí Vrbna pod Pradědem počítat s omezeními dopravy a hlukem.

„Vybudováním díla splaškové kanalizace včetně kanalizačních přípojek dojde ke zlepšení životního prostředí a obyvatelé se dočkají i opravených místních komunikací,“ naopak vyzdvihla Jitka Musilová.

K tomu nemají do budoucna splašky zatěžovat povrchové vody a půdu. Výstavba kanalizace je srovnatelná snad pouze s plynofikací města. Vyjde na více než jednapadesát milionů korun, z dotací město získalo 31,3 milionů korun. Vzniknout má na šest kilometrů kanalizačního řadu. Stavět se má začít v polovině července, hotovo by mělo být za rok. Stavbu ještě může prodloužit budování domovních kanalizačních přípojek

„Město dle projektu vybuduje místní kanalizační síť a zajistí odvedení splaškových vod z uvedených místních částí na městskou čističku odpadních vod,“ uvedla Jitka Musilová. Snahou je zbavit obyvatele místních částí septiků a žump.

Majitelé realit si musí zajistit jednoduchou dokumentaci pro vydání územního souhlasu s kanalizační přípojkou, s čímž jimž úředníci stavebního úřadu vrbenské radnice rádi pomohou.