„Toto zařízení je jedinečné a je tu hlavně potřeba,“ konstatoval vedoucí Sociálního odboru Městského úřadu v Bruntále Miroslav Hájek.

Domácí násilí patří mezi nejrozšířenější formy násilí vůbec. Je nejméně kontrolovatelné, neboť se odehrává za zavřenými dveřmi domácností. Nejčastěji jde o násilí páchané na ženách a dětech, ale může se týkat i mužů, starých lidí a postižených.

Do poradny se mohou jeho oběti nebo svědci přijít poradit s odborníky. Je jim zde poskytnuta pomoc při prosazování zájmů a práv.Kdispozici jsou zde i kontakty na další organizace, které mohou těmto lidem v jejich situaci pomoci, a to i v případě zprostředkování náhradního, případně azylového bydlení.

„Zajistíme takzvanou emoční podporu, což může být i doprovod, k lékaři, k soudu, na policii,“ informovala koordinátorka poradny Olga Suchá. Služba je určená osobám starším osmnácti let. Úkony jsou zde bezplatné.

Dbá se i na anonymitu klientů. „Pokud ten člověk nebude potřebovat sepsat nějaké dokumenty, nebudeme od něj potřebovat žádné osobní údaje . Jsme vázáni mlčenlivostí,“ řekla vedoucí poradny Miloslava Havlíčková. To však neplatí v případě, že vznikne podezření, že dochází k trestnému činu, pak je nutné věc hlásit příslušných orgánům.

Podle statistik, na jejichž základě Slezská Diakonie tuto službu budovala, například městská policie k případům domácího násilí vloni vyjížděla více než dvěstěkrát.

Již popáté letos využili příslušníci státní policie možnost vykázat násilníka z domácnosti, a to koncem května. Třicetiletý opilý muž slovně a později fyzicky napadl svou o pět let starší přítelkyni. Policisté muže odvezli k vystřízlivění na záchytnou stanici.

„Policisté šetřením zjistili, že jeho jednání splňuje znaky domácího násilí. Následující den mu za přítomnosti městských strážníků vyhlásili ústní vykázání z bytu. Muž odevzdal klíče od bytu a další postup bude záležet zejména na vůli ohrožené ženy, která může podat soudu podnět na předběžné opatření týkající se prodloužení této lhůty,“ řekla k případu mluvčí bruntálské policie Pavla Tušková.

Zuzana Pršalová