Po obřím papírovém Maxipsu Fíkovi, čtyřmetrové papírové base, papírových rytířích, sochách šlechticů a maketách automobilů vytváří tentokrát děti papírovou maketu Linhartovského zámku.

„S nápadem přišlo pár kluků a neměl jsem jediný důvod bránit jejich fantazii. Nyní pracují na zámecké věži. Do příští sezony by chtěli dokončit celý zámek,“ informoval Jaroslav Hrubý, oblíbený učitel výtvarky a správce zámku v Linhartovech.

Jejich díla jsou v současné době vystavena právě na zámku v Linhartovech, kde je první dětská galerie. Zmenšenina papírového zámku bude zdobit jeho prostory již v příštím roce. „Jedná se o velice náročnou práci, protože mladí autoři chtějí, aby byla maketa co nejvíce podobná historickému skvostu. Ani ostatní děti však nezahálí a vytváří z papíru obřího draka. Draci jsou právě našim hlavním tématem a budeme se jim několik týdnů věnovat,“ dodal Jaroslav Hrubý.

Autoři makety zámku věří, že se jim práce povede. „Věž máme zhruba již hotovou. Nyní musíme papírovou rouru polepit novinovými ústřižky a připevnit na ni hotovou kopuli. Poté budeme pokračovat s jednotlivými stranami zámku,“ řekl za šikovné autory Tomáš Kalina.